Jaunųjų šaulių stovykla Ariogaloje

Jaunųjų šaulių stovykla Ariogaloje

 Lapkričio mėnesį Nemakščių Martyno Mažvydo gmnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami istorijos mokytojo Egidijaus Vyšniausko, vyko į dviejų dienų stovyklą „Mes – Lietuvos viltis“, kuri buvo organizuojama Ariogalos gimnazijoje. Iš viso stovykloje dalyvavo 73 jaunieji šauliai. Dvi dienas čia vyko intensyvūs  mokymai. 

 Penktadienio vakarą jaunieji šauliai, suskirstyti į būrius,  mokėsi rikiuotės pratybų komandų. Vėliau visi ragavo gardžios grikių košės. Šeštadienio popietę vyko orientacinis žygis. Jauniesiems šauliams reikėjo surasti pažymėtus punktus. Tokio žygio tikslas – padėti orientuotis aplinkoje ir išmokti naudotis žemėlapiu. Po pratybų šauliai klausėsi paskaitos apie Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos istoriją. Taip pat buvo  paminėta, kokia yra dabartinė mūsų Krašto apsaugos padėtis.

 Išklausius paskaitos, jaunųjų šaulių laukė naktinis žygis į Ariogalos mišką. Kas kelias minutes į mišką buvo išleidžiami penki dalyviai, kurie turėjo surasti nurodytus punktus. Džiugu, kad  jaunieji šauliai su šia užduotimi susitvarkė. Kai visi sėkmingai grįžo iš naktinio žygio, jų laukė žaidimas „Būk mano draugu“, kurio tikslas surasti penkis naujus draugus. Šis žaidimas visiems labai patiko. Būrio vadai jauniesiems šauliams buvo parengę ir išbandymą. Po įsakymo miegoti, netikėtai pasigirdo aliarmo garsas. Tačiau niekas nesupanikavo, o pritaikė įgytas žinias ir kuo skubiau pasišalino iš patalpų. Šio aliarmo tikslas – greitas atsitraukimas išgirdus pavojaus signalą. 

 Sekmadienio rytą vyko stovyklos uždarymas. A. Bautronis, Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas ir Ariogalos 13 kuopos šaulių vadas, pasidalino savo ispūdžiais, kuriuos patyrė dalyvaudamas misijoje „2014 Sibiras“. Savo įdomiu pasakojimu A. Bautronis ragino mylėti tėvynę, nepasiduoti sunkumams. 

 Įkvėpti patriotinių minčių ir pakilios nuotaikos vykome namo. Stovykla mums visiems buvo labai naudinga. Už tai nuoširdžiai dėkojame renginio organizatorimas ir mūsų vadovui Egidijui Vyšniauskui.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos jaunieji šauliai

5-8 klasių popietė – konkursas „Jis įdavė mums lietuvišką knygą“

5-8 klasių popietė – konkursas „Jis įdavė mums lietuvišką knygą“

 Artėjant gimnazijos inauguracijai, organizuota kūrybinių veiklų šventinė savaitė. Vienas iš jos renginių bibliotekoje vykęs konkursas „Jis įdavė mums lietuvišką knygą“, skirtas šviesuolio Martyno Mažvydo veiklai prisiminti.

 

 Dalyvauti šioje popietėje – konkurse buvo pakviesta po keturis 5-8 klasių mokinius. Visi iš anksto žinojo, kad reikia kuo daugiau perskaityti ir prisiminti apie mūsų tautos šviesuolį Martyną Mažvydą, tad norėdami aplenkti varžovus ir apginti savo klasės garbę mokiniai keletą dienų ruošėsi ir kaupė medžiagą. Be to, ir bibliotekoje buvo specialiai paruoštas naujas stendas su gausia informacija apie raštijos pradininką. 

 Popietė pradėta pokalbiu apie tai, kokiu tikslu organizuotas konkursas būtent apie Martyną Mažvydą. Iš mokinių atsakymų tapo aišku, jog jie puikiai suvokia, kad apie asmenį, kurio vardu pavadinta tavo mokykla, tiesiog privalu žinoti. Jų nuomone, tai garbės reikalas, o savo žiniomis jie tikrai tą garbę apgynė. 

 Kad sumažėtų nerimas dėl sėkmės konkurse, vienas komandos narys buvo pakviestas atidžiau pastudijuoti stendo medžiagą. Kas prisiims tokią atsakomybę, turėjo nuspręsti patys, o likusieji gavo kūrybinių užduočių. Dalyviai gyvai kalbėjosi tarpusavyje prisimindami, ką žino apie „Katekizmo“ autorių ir kaip tas žinias originaliau panaudoti. Ypač gražiai komandos skaitė Martynui Mažvydui skirtus poetinius tekstus. Sudėtingiausia, žinoma, buvo penktaklasiams, tačiau jie iš visų jėgų stengėsi nepasiduoti.

 Popietė – konkursas neprailgo ir dalyviai liko patenkinti, nes visos komandos buvo apdovanotos leidiniais apie Martyną Mažvydą.  I vietą pelnė 6 klasės komanda, II vietą 7 klasės komanda, III – aštuntokai. Sveikiname!

                                                               Gimnazijos bibliotekininkė Adelė

Papildoma informacija