Gimnazistų išvyka į Alksniupius

Gimnazistų išvyka į Alksniupius

 

 Mūsų gimnazijos I-II  klasių mokiniai bei direktorė Irena Jankevičienė, soc. pedagogė Gražina Jocienė,  I gimnazijos klasės vadovė Adelė Balašaitienė vyko į Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos organizuotą susitikimą – draugystės vakarą „Jaunimo kūrybiškumo skatinimas ir bendradarbiavimo formos“. 

 Atvykus mus  pasitiko linksmai besišypsantis Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorius Zigmas Mozuraitis ir pakvietė apžiūrėti mokyklą. Alksniupiečiai visus supažindino su gražiausiomis aplinkomis,  įdomiomis erdvėmis,  įspūdingu istorijos muziejumi. Renginys prasidėjo šeimininkų lėlių teatro spektakliu „Coliukė“. Erdvioje mokyklos salėje vyko ne tik mūsų gimnazijos, bet ir Panevėžio r. Smilgių gimnazijos, Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos, Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Naisių pagrindinės mokyklos kūrybiški prisistatymai.

 Vėliau mokiniai vakarą tęsė diskotekoje ir užmezgė daugybę naujų pažinčių, o mokyklų vadovai, mokytojai dalyvavo diskusijoje apie vaiko kūrybiškumo ugdymą, dalijosi sukaupta patirtimi apie bendravimo ir bendradarbiavimo formas.  

            

 Namo vykome neapsakomai laimingi! Norime už šiltą priėmimą padėkoti Alksniupių pagrindinės mokyklos direktoriui Zigmui Mozuraičiui, o savo gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei už galimybę išvykti ir turiningai pabendrauti. Tikimės, kad artimiausiu metu ir mums pavyks pasikviesti mokinių iš Alksniupių.

Gimnazistės Toma ir Gabrielė

 

Dalintasi patirtimi apie integraciją

Dalintasi patirtimi apie integraciją

 Kai mokytojui pavyksta pasijusti ugdymo proceso kūrėju ir pamatyti tame prasmę, ne vienas nori pasidžiaugti  įgytomis kompetencijomis ir pasidalinti tokia patirtimi su kolegomis.

 Todėl Metodinė taryba, atsižvelgdama į savo 2014 m. veiklos prioritetus ir inicijuodama dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, spalio 30 d. organizavo mokytojų diskusiją „Integracijos teikiamos galimybės, pastebėti pokyčiai ugdymo procese“.

 Kalbėtasi, diskutuota apie integraciją daug. Žaismingai išbandyti kai kurie metodai. Galų gale, pasidžiaugta, jog mūsų gimnazijos mokytojai noriai ir drąsiai žengia visavertės partnerystės keliu – ieško ir atranda įvairių galimybių, kurios padeda sėkmingai integruoti ugdymo turinį, stebi ir įvertina pokyčius bei džiaugiasi kiekvieno ugdymo proceso dalyvio sėkme. 

Metodinės tarybos pirmininkė Jovita Radčenkienė

Papildoma informacija