Tai bent „Sniego gniūžtė“

Tai bent „Sniego gniūžtė“

 „Sniego gniūžte, kaip laikais?!“ – visi garsiai skandavome lapkričio 21-23 dienomis Raseinių r. Ariogalos gimnazijos organizuotoje LKJBS „Žingsnis“ prevencinėje „Sniego gniūžtės“ stovykloje, pritraukusioje daug jaunuolių, norinčių atsipalaiduoti, turiningai praleisti laiką bei susirasti naujų draugų. Džiaugiamės, kad tarp tų laimingųjų buvome ir mes, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazistai. 

 Penktadienio vakarą atvykę ir užsiregistravę dalyviai iš pradžių buvo pakviesti į menų studiją, kur stovyklos „direktoriukas“ Tomas Čaplinskas supažindino su programa ir grupių „vadoviukais“. To vakaro veikla buvo skirta vienas kito pažinimui, bendravimui, vėliau buvo galima rinktis diskoteką ar filmo „Purvini šokiai“ peržiūrą. Tik išsekę po pirmojo vakaro linksmybių nuėjome saldaus miego.

 Ankstų šeštadienio rytą buvome verčiami nuo čiužinių ir kviečiami pasimankštinti, o pasistiprinę pusryčiais, skyrėme laiko „švelniavimuisi“, laiškelių rašymui, dalyvavome mokomuosiuose seminaruose, lyčių dvikovoje ir daugiausiai pastangų pareikalavusioje veikloje – olimpiadoje. Dalyviai iš kailio nėrėsi, kad jų grupelė pasirodytų geriausiai. Tačiau tuo iššūkiai nesibaigė – vakare dar laukė „Turn Around“. Čia grupelės pristatė reklamas, skatinančias nevartoti narkotikų, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Nemažai nuveikę sugrįžome į žvakių šviesoje paskendusias klases atviriems pokalbiams. Manėme, kad šiai dienai daugiau jau nieko nebus numatyta, bet klydome. Vėl buvome pakviesti į fojė, tik šį kartą mūsų akimis tapo šaunieji „vadoviukai“. Užsimerkėme ir leidomės vedami jau gerai pažįstamų balsų. Tą vakarą dalyviai ir organizatoriai susibūrė žvakių prieblandoje išsakyti jausmus, mintis, susikaupusias stovyklos metu. Apsigaubę šiltais pledais ir apgaubti nuoširdumu ir meile, rašėme vieni kitiems laiškelius ar tiesiog šnekučiavomės ir gurkšnodami arbatą mėgavomės jaukia atmosfera. Norėjosi, kad šis vakaras niekada nesibaigtų. Tąnakt visi pasilikome šiek tiek ilgėliau, tol, kol miegas mus nugalėjo…

 Sekmadienio rytas buvo liūdnokas, nors išvykstančiųjų veidus puošė nuoširdžios šypsenos. Nesinorėjo išsiskirti, nes visi susirado draugų, bendraminčių. Už šį nuostabų savaitgalį ir naujas patirtis esame be galo dėkingi organizatoriams ir mus lydėjusiems mokytojams.

 

Gabrielė Paniulaitytė, Ig klasės mokinė, projekto dalyvė

 

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos inauguracijos šventė

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos inauguracijos šventė

 Lapkričio 14 diena Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos bendruomenei buvo ypatinga - organizuota gimnazijos inauguracijos šventė „Mažvydas mums nutiesė kelius“.

 Susirinkę svečiai pirmiausia galėjo pasidžiaugti menine programa, per kurią buvo stengtasi ne tik prisiminti nueitą kelią nuo parapinės mokyklos iki dabar, bet ir atskleisti, kokia yra šiandieninė mokykla: kokios edukacinės aplinkos, galimybės tobulėti ir, svarbiausia, kokie pasiekimai. Pasitelkus filmuotą medžiagą salėje sėdėję svečiai kartu su iš paveikslo atgijusiu Mažvydu turėjo galimybę apžiūrėti gražiausias gimnazijos erdves, pasidžiaugti įdomiausiais ir originaliausiais tiek mokytojų, tiek mokinių atliktais darbais, pamatyti, kaip atrodo prieš pusmetį įkurta radijo stotis „Mažvydiečio balsas“. Taip pat žiūrovus džiugino geriausi šokėjai ir dainininkai. Meninės dalies pabaigoje iš 16 a. atklydęs Martynas Mažvydas buvo laimingas, kad jo darbai įkvėpė tobulėti, kad jo dvasia gyva šios mokyklos, kuri dabar vadinasi gimnazija, aplinkoje, darbuose ir pasiekimuose. Renginyje stengtasi akcentuoti vertybes, kurios nuolat puoselėjamos ugdymo procese.

 Gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė savo sveikinimo kalboje trumpam sugrįžo į gimnazijos istoriją, primindama ryškiausias asmenybes ir faktus, kurie buvo svarbūs kelyje į gimnaziją. Kalboje akcentuota, kad tapimas gimnazija- tai iššūkis, kurio norėjome ir kurį įveikėme. Direktorė pasidžiaugė ne tik nauju statusu, bet ir suplanuotais tikslais ir numatytomis veiklomis, taip pat padėkojo visai gimnazijos bendruomenei, rajono politikams, valdžios atstovams ir visiems, kurie tikėjo ir buvo kelyje į gimnaziją.

 Renginyje dalyvavo daug garbių svečių: Nemakščių parapijos klebonas Stanislovas Šlepavičius, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas,  kanauninkas, buvęs šios mokyklos mokinys Andriejus Sabaliauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Ačas, Raseinių rajono savivaldybės meras Algimantas Mielinis, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Raseinių r. savivaldybės tarybos nariai Česlovas Kenstavičius, Aldona-Ona Radčenko, Vaclovas Šimaitis, Vladislovas Šimaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė ir vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis, Raseinių rajono Garbės pilietis, buvęs mūsų mokyklos mokytojas Antanas Girčys, Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorius Algimantas Armalis, Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinės mokyklos direktorė Vilma Ugintienė, Radviliškio Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorius Zigmas Mozuraitis, Nemakščių darželio direktorė Dalia Mačiulaitienė, Nemakščių ambulatorijos bendruomenės slaugytoja  Danutė Kučinienė, buvęs mokyklos direktorius Antanas Mockevičius, buvę mokytojai, mokiniai, gimnazijos Tarybos atstovai, Nemakščių seniūnijos bendruomenių pirmininkai, gimnazijos mokinių tėvelių atstovai, mokytojai ir mokiniai. 

 Sveikindami svečiai pasidžiaugė gimnazijos veiklomis, pasiekimais, palinkėjo ir toliau būti aktyviems bei tęsti pradėtus darbus. 

 Taip pat esame dėkingi  renginio rėmėjams: UAB  „Norvelita“, UAB „Raseinių žuvininkystė“, UAB „Karpynė“, Rastidai ir Jonui Greičiams, gimnazijos mokytojams.

 Šventės pabaigoje nuskambėjus finalinei choro dainai direktorė Irena Jankevičienė visos gimnazijos bendruomenės vardu padėkojo visiems, atvykusiems pasidžiaugti, kad nuo šiol mūsų mokykla gali vadintis gimnazija.

 

 Marytė Karpienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

Papildoma informacija