Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

 Kovo 11-ąją mes, gimnazistai, drauge su visa Lietuva ir visais pasaulio lietuviais minėjome 25-ąsias Nepriklausomybės atgavimo metines. Šia proga kovo 10 dieną I g. klasės mokiniai bei auklėtoja Adelė Balašaitienė suorganizavo gimnazijos bendruomenei šventinį minėjimą.

 Garbingą šventę pradėjome Lietuvos tautine giesme, po jos skambėjo gražūs Justino Marcinkevičiaus žodžiai Lietuvai. Primintas 1990-ųjų kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto pasirašymas bei kiti su šia data susiję svarbūs įvykiai.

 Prieš susiburdami bendrai šventei nuo pačių mažiausių, pirmokėlių, iki gimnazijos abiturientų, IV g. klasės mokinių, kiekvienai klasei skyrėme užduotį. Jie turėjo kūrybiškai paruošti pateiktis tema „Mano darbai Lietuvai“. Tai buvo gera proga mokiniams su klasės vadovėmis aptarti, kuo mes kiekvienas prisidedame, kad Lietuva gražėtų. Pristatyti darbai džiugino ne tik žiūrovų akis, bet ir širdis, ugdė pasididžiavimo savo gimnazija, joje nuveiktais darbais jausmą, skiepijo patriotiškumą, meilę Lietuvai. 

 Taip pat renginį paįvairino mokytojos Vaidos Baltrušaitienės paruošti mergaičių ansambliai bei Mildos Bertulytės vadovaujami šokių kolektyvai. Po gražių ir prasmingų darbų pristatymo, patriotiškų dainų ir žavingų šokių žodį tarė gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė. Ji pasveikino su visai Lietuvai svarbia švente, pasidžiaugė nuveiktais mokinių darbais, kūrybišku jų pristatymu, o labiausiai pagyrė jauniausiuosius: „Džiugu, kad pradinių klasių mokinių darbai dydžiu ir svarba nenusileidžia gimnazistams“.

 Dėkojame Adelei Balašaitienei, Vaidai Baltrušaitienei, Mildai Bertulytei ir klasių vadovėms padėjusioms suorganizuoti gražią šventę,

Gagrielė Paniulaitytė, I g. klasės mokinė

 

Šypsenos Lietuvai

Šypsenos Lietuvai

 Mokyklos fojė vėl šurmulys, į visas šalis sklido smagus juokas. Kovo 9-10-tą dienomis, per antrąsias pertraukas gimnazijos vestibiulyje bruzdėjo gausus būrys mokinukų.

 Pastarieji noriai sudalyvavo Mokinių tarybos organizuotoje akcijoje, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms paminėti. Visų norinčiųjų skruostai buvo papuošti šalies trispalvės spalvomis. Be to, buvo galima įsiamžinti Lietuvos vėliavos fone.

 Kol Mokinių tarybos nariai gražino gimnazistų skruostus, aplink juos susirinko grupelė mažųjų draugų ir padėjėjų, kurie gaudė ir fiksavo kiekvieną šypseną siunčiamą Lietuvai. Džiaugiamės, jog  yra daug pilietiškų, savo šalį mylinčių mokinių.

Gabrielė Paniulaitytė, I g. klasės mokinė

 

Papildoma informacija