Ilgakasės vėl džiugino žiūrovus

Ilgakasės vėl džiugino žiūrovus 

   Jau ketvirtą kartą Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje  mokykloje vyko Ilgakasių šventė. Tai tradicinis renginys, kuriame mergaitės ne tik džiugino visus susirinkusius ilgais plaukais, bet ir savo pasirodymais. 

 

   Iš pradžių ilgakases į salę palydėjo  beniukai – savanoriai, kurie visada padeda  ne tik per renginius, bet ir įvairiose talkose. Dalyvės prisistatė, o šeštokės, jaunosios žurnalistės, pateikė  joms po keletą klausimų. Vienas reikalavimų dalyvėms – apsirengus tautiniais rūbais, susipynus kasas pristatyti savo parengtus darbelius. Grožėjomės ne tik mergaičių darbeliais, bet ir laikysena, šokiu. Trečiasis pasirodymas – jaunatviškų šukuosenų, kurias dalyvėms darė artimieji ar draugės, pristatymas. Kol ilgakasės ruošėsi pasirodymams, salėje vyko konkursas, buvo demonstruojamos įvairios pateiktys su mūsų dalyvėmis ir pasaulio ilgakasėmis. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo trys mokyklos mokytojos, turinčios gražius ilgus plaukus. O pabaigoje visus nustebino ir kitos mokyklos ilgakasės, kurios salėje sukosi ir  žavėjo ilgais iki juosmens plaukais.

 

   Kadangi šventę rėmė Raseinių r. savivaldybės tarybos narė Aldona Ona Radčenko, UAB „Nemakščių vaistinė“, UAB „Žvirzdė“ (nuoširdus „ačiū“ rėmėjams), tai šventės dalyvės buvo pamalonintos ir dovanėlėmis. Šventė tęsėsi prie arbatos kartu su atvykusiais dalyvių artimaisiais. Čia jaunosios žurnalistės uždavė visiems įvairių klausimų, kiekvienas pasidalino mintimis apie šventę, pateikė įvairių pasiūlymų kitai tokiai šventei. 

   Reikia paminėti, kad ši šventė vyko ypatingą dieną, kai buvo minima Mokyklos diena, skirta didžiajam tautos šviesuoliui Martynui Mažvydui.  Ir ši šventė, ir kiti tos dienos renginiai dar kartą įrodė, kad mūsų mokykla tikrai verta šio vardo.

 

 Mokytoja Elena Vaitkuvienė, šventės iniciatorė ir organizatorė

 

Projektas baigėsi, bet kūrybiška veikla tęsis

Projektas baigėsi, bet kūrybiška veikla tęsis

    Gegužės 17 diena. Jau nuo pat ryto Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje tikras sujudimas. Šeštokų, septintokų bei aštuntokų veiduose ir širdyse  nerimas, atradimo džiaugsmas, atsisveikinimo liūdesys ir jaudulys dėl paskutinės „Kūrybinių partnerysčių“ dienos. Kol laukiama atvykstančių svečių -  kūrybos agentės Daivos, praktikų Miglės, Mykolo ir Gedimino, projekto kuratorės iš Kėdainių Jurgitos Verseckaitės, mokinių, dalyvavusių projekte, tėvelių - jaučiama laukimo nuotaika. Mokiniai ir projekte dalyvavę mokytojai dar kartą mintyse dėlioja  projekto pristatymo mokyklos bendruomenei detales, juk ši diena - šventė ne tik jiems, bet ir visai mokyklai.

 

   Pagaliau visi aktų salėje. Šventė prasidėjo aštuntokų sukurtu mokyklos himnu, kuris iškart pavergė visų širdis. Po to šios klasės mokiniai detaliau pristatė, ką jie veikė ir kaip kūrė šį himną. Veiklą apibendrino praktikas kompozitorius Mykolas, muzikos mokytoja Vaida Baltrušaitienė bei lietuvių kalbos mokytoja Jovita Radčenkienė.

   Po to savo veiklą pristatė septintokai, praktikė dizainerė Miglė, biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė bei lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė. Visų savo svajonių, norų jie neatskleidė, tik visiems detaliai papasakojo apie veikloje taikytų metodų įvairovę, pamokų integravimą bei „Kalbančią sieną“. 

   Šeštokai organizavo interviu su savo klasės mokinais, praktiku režisieriumi Gediminu, specialiąja pedagoge Kristina bei auklėtoja, geografijos mokytoja Irena Mėliniene. Pamatėme keletą šeštokų sukurtų filmukų apie interviu su jų seneliais. Žiūrėjom  ir džiaugėmės, kad šeštokai tai galėjo padaryti, kad taip laisvai gali bendrauti ir prakalbinti ne tik draugą, bet ir suaugusį žmogų.

  Projekto rezultatais pasidžiaugė mokyklos direktorė Irena Jankevičienė, tėveliai. Pokyčius tikrai matėme visi – vieniems labiau pavyko save atrasti, realizuoti, kitiems mažiau, bet mokiniai džiaugėsi ir liūdėjo, kad projektas šiemet jau baigėsi. Pasigirdo net mintis: „O ką dabar veiksime ketvirtadieniais?‘ Aišku, veikti yra ką, nes projektinė veikla davė impulsą  tobulėti...

 

   Apie projektinę veiklą išsamią informaciją surinko ir sudėjo į knygutę „Pokyčiųmokykla“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė. Tai viso projekto iniciatorė, organizatorė, kuri ne tik dalyvavo įvairioje veikloje, bet ją koordinavo. Tai visų mūsų dalyvių globėja ir skatintoja, kuriai tariame nuoširdų „ačiū“. Renginys baigėsi pačiais gražiausiais projekto veiklos akcentais: visi sustoję sugiedojo naująjį mokyklos himną ir nuėjo apžiūrėti septintokų sukurtos „Kalbančios sienos“. Projekto dalyviai nenorėjo skirstytis, o daugelio lūpose dar skambėjo himno žodžiai, tokie artimi  širdžiai: „Mažvydieti, ar girdi?..“

Projekto dalyvė lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė

 

Papildoma informacija