Valandėlė kitaip

Valandėlė kitaip

 Paskutinė rugsėjo mėnesio diena pasitaikė neįtikėtinai šilta ir saulėta, todėl būtų buvę neatleistina klasės valandėlę vesti uždaroje patalpoje, juo labiau, kad ir tema „Aš – gamtos dalis“ tarsi kvietė išeiti už mokyklos ribų. 

 Aš savo auklėtiniams, aštuntokams, pasiūliau pasivaikščioti po pušyną, esantį netoli mokyklos. Tikslas buvo ne tik pakvėpuoti grynu oru, pasidžiaugti galbūt paskutiniais rudenėjančios saulės spinduliais, bet ir kalbantis dar geriau pažinti klasės draugus ir save. Netradicinė aplinka nuteikė atviresniems pokalbiams, o tarsi ekspromtu pasiūlytos užduotys išprovokavo diskusijas, privertė paanalizuoti save. Ypač auklėtiniams patiko ir, įsitikinau, prasminga buvo surasti ir atsinešti rankose kažką, su kuo norėtum susitapatinti. Užduotis, prasidėjusi kaip linksmas žaidimas, prasmę įgavo mokiniams pradėjus argumentuotai aiškinti pasirinkimo motyvus. Daug kas sakė, kad pasirinkti buvo lengva (rankose laikė smėlio, kokorėžį, grybą, samaną, gėlę…), tačiau įvardinti, kokia ar kokios savybės jį sieja su atsineštu daiktu, yra sunkiau, skatina susimąstyti. Vieni rinkosi „daiktus”, kurių savybių patys norėtų turėti, o kiti susirado panašių bruožų turinčių gamtos detalių. Iš mokinių komentarų buvo akivaizdu, kas ką vertina, pervertina, ko trokšta ir ką norėtų savyje pakeisti. 

 Vėliau kiekvienas turėjo prisipažinti, kokį didžiausią nusikaltimą gamtai tyčia ar netyčia yra padaręs, susiskirstę grupėmis kūrybiškai pademonstruoti meilę gamtai ir jos atsiprašyti. Iš esmės mes tik žaidėme, puikiai praleidome laiką, bet kiek daug sužinojome vieni apie kitus ir save.

8 klasės vadovė Marytė Karpienė

 

Mandagumo akcija

Mandagumo akcija

 Rugsėjo 21 – 25 d. gimnazijoje vyko Mandagumo akcija „Augu mandagus“, kurią organizavo 6 klasės mokiniai ir jų klasės vadovė Jovita Radčenkienė. Akcijos tikslas – ugdytis elgesio kultūrą, atkreipti dėmesį į savo elgesį pamokų ir pertraukų metu. Todėl 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai buvo kviečiami aktyviai dalyvauti šeštokų organizuojamose veiklose. 

 Kiekviena diena turėjo savo tikslą. Mokykloje, ugdant kultūringą elgesį, mandagumą, pirmiausia tenka daug kalbėti apie tinkamą elgesį. Todėl pirmadienį 5-8 kl. mokiniai su klasių vadovais per 1 pamoką žiūrėjo, o vėliau aptarė klasėse mokomąjį filmą apie kultūringą elgesį, patyčių pasekmes (atsakinga soc. pedagogė G. Jocienė). I-IV gimnazinių klasių mokiniai kalbėjosi per klasės valandėles apie mandagumą. Trečiadienis buvo „Diena be keiksmažodžių“. Vartodami keiksmažodžius, mes neatrodome protingesni, kultūringesni. Todėl buvo raginama pasirašyti, kad tą dieną išgyvensimе be keiksmų. Ketvirtadienį į veiklą buvo įtraukti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Diena vadinosi „Šiandien būsiu punktualus“. Punktualumas – kultūringo žmogaus požymis. Tad jei vėluoji, negerbi nei savęs, nei kitų. Diena, atrodo, pavyko - vėluojančių, galima sakyti, nebuvo. Na, o penktadienį radijo „Mažvydiečio balsas“ laidoje įvyko akcijos „Augu mandagus“ apibendrinimas. 

 Mus žavi tie žmonės, mokiniai, kurie laikosi etiketo, pagarbiai elgiasi su kitais, gražiai, taisyklingai kalba. Todėl tokias ar panašias akcijas organizuoti tikrai prasminga.

 

6 klasės vadovė Jovita Radčenkienė

 

Papildoma informacija