Švęsk Žemės dieną su KTU!

Švęsk Žemės dieną su KTU!

 Chemijos mokytoja Žydrė Danusienė pakvietė IV g. klasės mokinius dalyvauti KTU Cheminių technologijų fakulteto organizuojamame proto mūšyje aplinkosaugos tema. 

 Buvo sudaryta komanda iš penkių gimnazistų: Rūtos Visockytės, Tomo Baltrušaičio, Miglės Vitkauskaitės, Rugilės Sabaliauskaitės ir Eligijaus Žakio. Pasivadinę „Indikatoriais“, jie kovo 20 dieną drauge su fizikos mokytoja Dalia Venckuviene išvyko švęsti Žemės dienos į KTU. Prieš tai turėjo „įsigyti“ bilietus į konkursą – surinkti ir atsivežti kuo daugiau elektroninių atliekų. 

 Renginyje dalyvavo apie 150 mokinių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Šventė prasidėjo iškilmingai – Žemės vėliavos pakėlimu. Po to komandos prisistatė ir prikrovė pilnus konteinerius atliekų. Labai patiko protų mūšis, sudarytas iš šešių turų. Iš 23 komandų „Indikatoriai“ liko keturiolikti. „Trūko žinių ir patirties“, - taip apie proto mūšį atsiliepė Rūta ir Eligijus, o Tomui ir Miglei įspūdį paliko pertraukų metų stebėtas unikalus astronominis reiškinys – dalinis Saulės užtemimas. Vėliau, apsilankę fakulteto laboratorijose ir išvydę įvairiausių prietaisų, kuriais stebima ir matuojama oro tarša ir ne tik, išvargę, bet kupini įspūdžių  sugrįžome tęsti šventės į namus.

Fizikos mokytoja Dalia Venckuvienė

 

Ginti. Saugoti. Padėti

Ginti. Saugoti. Padėti

 Kovo 17-ąją Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Giedrė Deveikienė bei Mykolo Romerio universiteto teisės ir policijos fakulteto studentė Sonata Pužauskaitė viešėjo Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje ir į profesinio veiklinimo susitikimą pakvietė I-IV gimnazinių klasių mokinius.

 Vyresnėse klasėse vis atsakingiau žiūrima į ateitį ir dažniau iškyla klausimas, ką ir kur studijuoti. Galbūt šiandieną kai kurie rado atsakymą. Susitikime G. Deveikienė pristatė informatyvias skaidres apie policijos pareigūno profesiją. Ji tikino, kad tapti šios profesijos atstovu naudinga, nes jau pradedant studijuoti garantuojama darbo vieta, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, motyvuotas atlyginimas ir priedai už turimą laipsnį, stažą, kvalifikacinę kategoriją, kompensuojamos išlaidos kelionei į darbo vietą, be to, atsiveria karjeros galimybės. Tačiau asmenys, pretenduojantys į tarnybą policijoje, turi atitikti iškeltus reikalavimus: privalo ne tik būti LR piliečiai ir mokėti lietuvių kalbą, bet ir būti nepriekaištingos reputacijos, turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti tokios sveikatos būklės ir bendro fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje. Taip pat asmuo turi būti baigęs Lietuvos policijos mokyklą arba Mykolo Romerio Viešojo saugumo fakultetą, arba įvadinius mokymus. Po to G. Deveikienė pristatė filmukus, kuriuose pamatėme, kaip vyksta pasirengimai Mykolo Romerio universitete ir Lietuvos policijos mokykloje. Sonata Pužauskaitė šiek tiek daugiau papasakojo, ko reikia stojant į MRU ir atskleidė keltą šio darbo ypatybių, atsakė į mokiniams bei mokytojams iškilusius klausimus.

 Daugiau sužinoję apie šią profesiją ir jai keliamus reikalavimus, galbūt kai kurie gimnazistai pasiryš dirbti garbingą policijos pareigūno darbą ir įsipareigos visuomenei ginti, saugoti bei padėti. 

Gintarė Paniulaitytė, Ig.klasės mokinė

 

Papildoma informacija