Netradicinė šeštokų pamoka

Netradicinė šeštokų pamoka

 Džiaugiamės, kad mūsų lietuvių kalbos pamokų temos sutapo su šį mėnesį minima Knygnešio diena. Išanalizavę tekstus apie spaudos draudimą, knygnešius, slaptąsias mokyklas kovo 13 d. surengėme netradicinę atvirą pamoką „Kaip mokėsi mūsų senoliai“. Trys grupės parodė scenas apie vargo, slaptąją mokyklas ir apie knygnešius. Po to aptarėme ir įsivertinome pasirodymus, gilinome žinias apie  šį skaudų ir sunkų Lietuvai laikotarpį. 

 Visiems mums, šeštokams, ši pamoka labai patiko, labiau įsiminėme analizuotą medžiagą. Mus stebėję septintokai savo atsiliepimuose padėkojo už įdomią pamoką, už pakartotas ar naujai išgirstas žinias. Džiaugiamės, kad pamoka pavyko. Už tai dėkojame ir mūsų lietuvių kalbos mokytojai, klasės vadovei Elenai Vaitkuvienei. Šioje pamokoje ne tik įgijome žinių, bet kiekvienas galėjome atskleisti savo gebėjimus.  

 Gabija Vėgėlytė, 6 klasės mokinė

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

 Kovo 11-ąją mes, gimnazistai, drauge su visa Lietuva ir visais pasaulio lietuviais minėjome 25-ąsias Nepriklausomybės atgavimo metines. Šia proga kovo 10 dieną I g. klasės mokiniai bei auklėtoja Adelė Balašaitienė suorganizavo gimnazijos bendruomenei šventinį minėjimą.

 Garbingą šventę pradėjome Lietuvos tautine giesme, po jos skambėjo gražūs Justino Marcinkevičiaus žodžiai Lietuvai. Primintas 1990-ųjų kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto pasirašymas bei kiti su šia data susiję svarbūs įvykiai.

 Prieš susiburdami bendrai šventei nuo pačių mažiausių, pirmokėlių, iki gimnazijos abiturientų, IV g. klasės mokinių, kiekvienai klasei skyrėme užduotį. Jie turėjo kūrybiškai paruošti pateiktis tema „Mano darbai Lietuvai“. Tai buvo gera proga mokiniams su klasės vadovėmis aptarti, kuo mes kiekvienas prisidedame, kad Lietuva gražėtų. Pristatyti darbai džiugino ne tik žiūrovų akis, bet ir širdis, ugdė pasididžiavimo savo gimnazija, joje nuveiktais darbais jausmą, skiepijo patriotiškumą, meilę Lietuvai. 

 Taip pat renginį paįvairino mokytojos Vaidos Baltrušaitienės paruošti mergaičių ansambliai bei Mildos Bertulytės vadovaujami šokių kolektyvai. Po gražių ir prasmingų darbų pristatymo, patriotiškų dainų ir žavingų šokių žodį tarė gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė. Ji pasveikino su visai Lietuvai svarbia švente, pasidžiaugė nuveiktais mokinių darbais, kūrybišku jų pristatymu, o labiausiai pagyrė jauniausiuosius: „Džiugu, kad pradinių klasių mokinių darbai dydžiu ir svarba nenusileidžia gimnazistams“.

 Dėkojame Adelei Balašaitienei, Vaidai Baltrušaitienei, Mildai Bertulytei ir klasių vadovėms padėjusioms suorganizuoti gražią šventę,

Gagrielė Paniulaitytė, I g. klasės mokinė

 

Papildoma informacija