Šventinė eisena miestelio gatvėmis

Šventinė eisena miestelio gatvėmis

 

 Kad visi mokiniai ir visas miestelis žinotų, pajustų gerų emocijų ir išgyventų pasididžiavimo jausmą, jog Nemakščių Martyno Mažvydo mokyklai suteiktas gimnazijos vardas, buvo nutarta suorganizuoti šventinę eiseną miestelio gatvėmis.

 Mokiniams ši mintis labai patiko, tad ruošėsi entuziastingai. Visos klasės turėjo pasigaminti plakatus, susigalvoti šūkius, kuriuos mokiniai privalės skanduoti eidami miestelio gatvėmis, prisipūsti tam tikros spalvos balionų. 

 Besiruošiant eisenai kiekvieną klasę netikėtai aplankė direktorė su pavaduotojomis, palinkėjo mokiniams gražios šventės ir padovanojo staigmeną – pyragą. Šis administracijos dėmesio ženklas buvo malonus kiekvienam, o rytas, prasidėjęs puodeliu arbatos ir pyrago gabalėliu bendraujant su savo klasės draugais ir auklėtojomis, buvo kitoks ir suteikė gerų emocijų.

 Pasiruošę eisenai visi mokiniai dalyvavo šv. Mišiose, kurios buvo skirtos gimnazijos bendruomenei. Jų metu buvo pašventintos Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos vėliavos.

 Pati įsimintiniausia šventinės dienos dalis mokiniams, be abejo, buvo eisena miestelio gatvėmis. Visos klasės išsirikiavo nešinos savo plakatais, kiekvienas rankoje laikė po balioną, priekyje puikavosi gimnazijos vėliava, ritmą mokiniai mušė būgneliais, be to, kiekviena klasė paeiliui skandavo savo šūkį – vaizdas ir garsas buvo įspūdingi. Turbūt gražiausia, kad visi šypsojosi – ne tik eisenos dalyviai, bet kiekvienas sutiktas gatvėje ar žiūrintis pro langą. 

 Esame tikri, jog tokios šventės mokiniams būtinos – jos ne tik paįvairina veiklą, bet ir skatina pasididžiavimo savo mokymo įstaiga jausmą.

Gimnazijos vardo suteikimo proga organizuojamos šventinės savaitės veikla

Gimnazijos vardo suteikimo proga organizuojamos šventinės savaitės veikla

 Pirmadienis. Pasiruošimas klasėse šventinei savaitei.

 Antradienis. Pokalbiai klasių kolektyvuose „Gimnazijos vardas įpareigoja”.

 Trečiadienis. 5-8 klasių popietė – konkursas „Jis mums įdavė lietuvišką knygą”.

 Ketvirtadienis. Radijo laida „Mes – gimnazistai”.

 Penktadienis. Diena, skirta kultūrinei pažintinei veiklai, t.y. gimnazijos vardo suteikimo šventei paminėti.

 8.00 val. Pradinukų žibintų rytas.

 Sveikinimų stendų parengimas, šūkių kūrimas, plakatų gaminimas (5-8, I-IVg.kl.).

 9.30 val. Šv. mišios bažnyčioje gimnazijos bendruomenei. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos vėliavų šventinimas.

 11.30-12.30 val. Šventinė eisena miestelio gatvėmis.

 12.30-13.30 val. Generalinė šventės repeticija.

 16.00 val. Gimnazijos inauguracijos šventė „Mažvydas mums nutiesė kelius”.

Papildoma informacija