Nepaprasta naktis mokykloje

Nepaprasta naktis mokykloje

   Šių metų sausio 11 dienos vakarą į Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinę mokyklą rinkosi 6-8 klasių mokiniai, mokytojai, nes pirmąkart buvo suorganizuota  „Kūrybinę naktis“. Kadangi mes dalyvaujame   „Kūrybinių partnerysčių“ projekte, tai kūrybos agentė  Daiva Nazarovienė ir pasiūlė tokią idėją. Ją įgyvendinti padėjo ir trys kūrybos praktikai: Mykolas Natalevičius, Miglė Šalnaitė ir Gediminas Beržinis Beržanskas.

 

   Per pirmąją valandą kiekviena klasė prisistatėme kūrybos praktikams, nes  jie pas mus atvyko pirmą kartą ir nuo šiol dirbs su pasirinkta klase individualiai. Praktikai taip pat prisistatė  ir papasakojo, ką šio projekto metu žada nuveikti su mokiniais. Vėliau vyko  kita be galo įdomi veikla - „Protų mūšis“,  kurio nugalėtojais tapo 7-tos klasės mokiniai. Taip pat buvo pristatinėjami kiekvienos klasės  ir pačių agentų pagaminti patiekalai, kurie tiek grožiu, originalumu ir, žinoma, skoniu nenusileido vienas kitam. Vidurnaktį, kai visi jau buvo šiek tiek pavargę,  praktikas Gediminas mokė, kaip galima sukurti filmuką, klipą, parodė kelis paties kurtus filmus, juos visi aptarėme. Po  to  visi patraukėme į 8-okų rengiamą diskoteką. Jai pasibaigus vieni nuėjo miegoti, kiti nusprendė dar pažaisti ar pažiūrėti filmą, dar kiti  kramsnojo naktipiečius.

 

  Ši „Kūrybinė naktis“  sulaukė daug gerų atsiliepimų, nes dar labiau susidraugavom, pažinom vieni kitus. Norime tarti nuoširdų ačiū auklėtojams, mokytojams,  ir svečiams už nepaprastą renginį. Tikimės dar ne vieno panašaus renginio. 

Projekto dalyvės septintokės Kornelija Būtytė ir Gabrielė Paniulaitytė 

,,ALFA“ kursai

,,ALFA“ kursai

         Šių metų sausio 11 d., penktadienį, Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje įvyko pirmasis kursų ,,ALFA“ susitikimas. Kursams vadovauja Nemakščių Šv. Trejybės bažnyčios vargonininkas Mindaugas Janušauskas, Nemakščių seniūno pavaduotoja Daiva Visockienė, Nemakščių Martyno Mažvydo vid. m-klos mokytojas Saulius Radčenko, o jiems talkina tikybos mokytoja ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rastida Greičienė, Raseinių savivaldybės tarybos narys Edgaras Juška ir jo žmona Akvilė, mokinė Rūta Visockytė. Į pirmąjį susitikimą susirinko 14 jaunuolių, atvyko ir trys svečiai iš Kauno, kurie pristatė kursų ,,ALFA“ veiklą.

 

       ,,ALFA“  – kursai žmonėms, kurie turi klausimų apie Dievą, ieško bendrystės, kur kalbama dvasinėmis temomis. Per 10 susitikimų (1 susitikimas per savaitę) ir vieną savaitgalio išvyką  tikimasi daug gražių ir prasmingų akimirkų.

      Vadovų vardu, už suteiktas patalpas susitikimams dėkoju mokyklos direktorei Irenai Jankevičienei. 

Saulius Radčenko

Papildoma informacija