Baltų vienybės diena

Baltų vienybės diena

 Rugsėjo 22 dieną Nemakščių Marytyno Mažvydo gimnazijos bendruomenės atstovai įsijungė į Baltų vienybės ugnies sąšauką ir kartu su kitų bendruomenių nariais uždegė laužą Molavėnų piliakalnyje. 

 

 Baltų vienybės diena minima todėl, kad prieš 778 metus baltų gentys susivienijo ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio diena Lietuvos ir Latvijos seimų yra paskelbta Baltų vienybės diena. Mūšio išvakarėse buvo duotas ugnies ženklas – vienykimės. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.  Baltai išgyveno, nes jų stiprybė buvo vienybėje ir tikėjime, kur jie bebūtų – gimtinėje ar tremtyje. Taigi, šios sąšaukos esmė – aplankyti, įprasminti baltams atmintinas vietas, uždegti ugnis ant kalnų ir sujungti baltų genčių palikuonis bei žemes.

 

 Molavėnuose susirinkę žmonės ne tik uždegė vienybės laužą, sustoję aplink jį ratu ir susikibę rankomis  dainavo dainas, tačiau iš mokytojos Živilės Lembutienės lūpų daugiau sužinojo apie baltų istoriją. Vakaro akcentu tapo kiekvienos bendruomenės atstovų uždegtos ir upeliu pasroviui  plaukti paleistos ugnelės, kurios, tikėtasi, susijungs plaukdamos su kitų bendruomenių ugnimi, simbolizuos vienybę.

 Gražu, jog šiame renginyje dalyvavo daug šeimų. Tokiu būdu dar labiau akcentuojamas vieningumas, o „gyvas“ tėvų gražus  pavyzdys, įkvėps vaikus ir ateityje būti aktyviais visuomenės nariais.

Rudens šventė "Sveiks, svieteli margs"

Rudens šventė "Sveiks, svieteli margs"

 Rugsėjo 20-osios rytą būrys Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinių ir mokytojų išvyko į Raseiniuose vykusią rudens šventę "Sveiks, svieteli margs". Ten jie dalyvavo eisenoje, kurioje visu balsu traukė tautiškas dainas, mokyklos himną, nešė miestelio ir gimnazijos vėliavas.


 Pasibaigus eisenai visi skubėjo apžiūrėti rajono seniūnijų, įvairių įstaigų bei rajone veikiančių politinių partijų skyrių įrengtų palapinių ir kiemelių, rudens mugėje pardavinėjamų suvenyrų, bei papuošalų, paragauti ant stalų prikrautų gardumynų. Po greitai prabėgusios bet nuostabios popietės, visi grįžo namo puikios nuotaikos, kupini neblėstančių prisiminimų, kuriais pasidalino su savo pažįstamais ir artimaisiais.


 Na, o širdis ir dabar daužo vis stipriau, prisiminus visų skambius balsus dainuojant mums taip brangias lietuviškas dainas. 

 Kornelija Butytė; I g. kl.

Papildoma informacija