„Aš galiu“

 

   „Aš galiu“. Taip vadinosi netradicinės pamokos, organizuotos pagal projekto „Verslumo pamokos“ programą. Kadangi mūsų mokykla dalyvauja  ne tik „Pokyčių mokyklos“ programoje,  bet ir verslumo projekte, privalome organizuoti keletą pamokų, kuriose būtų  ugdomas verslumas. Per lietuvių kalbos pamokas išnagrinėję M. Valančiaus kūrinį „Palangos Juzė“ ir įsivaizdavę, kaip siuvėjas ieškojo darbo, pabandėme sukurti panašių ir kitokių galimų situacijų ir išbandyti visų gebėjimus.

 

   Iš anksto mokiniai pasiskirstė pareigomis: įmonių, parduotuvių, salonų vadovai „įrengė“ savo darbo vietas, paruošė klausimynus, užduotis ieškantiems darbo, o bedarbiai turėjo pasirengti per trumpą laiką pristatyti savo kandidatūros tinkamumą vienam ar kitam darbui. Pasirinkę tinkamą darbuotoją vadovai jiems pateikė atlikti tyrimus apie reikalavimus, kuriuos kelia gyventojai vienos ar kitos specialybės atstovams.  Pristačius rezultatus kiekvienas pasisakė, kaip pavyko įgyvendinti savo tikslus. Prasidėjus veiklai ir    atliekant užduotis netikėtai į klasę „įvirto“ Palangos Juzė, kuris ne tik tarmiškai papasakojo savo kelionės įspūdžius, bet siūlė siuvimo paslaugas ir lyg ėmė konkuruoti su siuvimo ateljė.

   Antrąją pamoką „įsidarbinusieji“  atliko dar kitas užduotis, o bedarbiai turėjo diskutuoti, sukti galvas, ką daryti, kaip gyventi, nes gavo laiškus su kvietimais susimokėti mokesčius ir t. t.  Vieni ėmė kurti savo verslą, kiti dar kartą ėjo prašytis į darbą, kiti laukė prie darbo biržos, kuri, deja, taip ir neatsidarė... Žodžiu, kai kam teko nusivilti savimi ir situacija, nes sunku buvo kur nors įsiprašyti dirbti.  Pamokos pabaigoje visi pasisakė, kaip jautėsi savo vaidmenyse, kaip susidorojo su užduotimis, ką jautė, kai kiti dirbo, o jis vis dar buvo bedarbis.  Iš atsakymų paaiškėjo, kad kai kam pavyko susitapatinti su vaidmeniu, įsijausti, pajuto konkurenciją, savo gebėjimus ir trūkumus.

   Kai kam gali atrodyti, kad tai žaidimas. Ir taip, ir ne, nes visko prireiks gyvenime. Sėkmė dar labiau paskatina siekti tikslų, o nesėkmės – susimąstyti – ko žmogus, ypač jaunas,  nori iš gyvenimo. Be abejo, kiekvienoje tokioje pamokoje mokytojas taip pat iš naujo atranda ir  save.

 

Lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė

„Pokyčių mokyklos“ programa įsibėgėja

„Pokyčių mokyklos“ programa įsibėgėja

   Vasario 7 dieną mokykloje įvyko antrasis susitikimas su kuriančiais praktikais. Kiekvienos projekte dalyvaujančios klasės mokiniai labai laukė šio susitikimo ir atsakingai jam ruošėsi. Mokytojai, bendraudami su kuriančiais praktikais, derino integruotų pamokų planus. Kuriantys praktikai ir programoje dalyvaujantys mokytojai kiekvienoje klasėje vedė po tris integruotas pamokas.

 

   Biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė, lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė ir praktikė Miglė Šalnaitė septintokus supažindino su kirmėlių gyvenimu. Biologijos pamokoje įgytas žinias mokiniai sėkmingai pritaikė lietuvių kalbos pamokoje kurdami fantastinius pasakojimus. Šių pasakojimų veikėjais tapo kirmėlės.  Praktikės Mildos pasiūlytas „schemos“ metodas padėjo tinkamai apibendrinti pamoką. 

  Šeštos klasės mokiniai kartu su kuriančiu praktiku Gediminu Beržiniu, geografijos mokytoja Irena Mėliniene, specialiąja pedagoge Kristina Kasparavičiene tobulino komandinio darbo įgūdžius, gilino matematikos žinias.  Praktikas Gediminas supažindino mokinius su filmavimo ir fotografavimo pradmenimis. Visiems labai patiko jo pasiūlytas „skrydžio“ metodas.

  Įvairios melodijos sklido iš muzikos kabineto, kuriame dirbo aštuntos klasės mokiniai. Kuriantis praktikas Mykolas Natalevičius, lietuvių kalbos mokytoja Jovita Radčenkienė vedė integruotas lietuvių kalbos ir muzikos pamokas. Naudodami „sąmonės srauto“, „laisvojo rašymo“ metodus, mokiniai kūrė eiliuotus tekstus, analizavo lyrikos žanrą. 

  Pasibaigus pamokoms praktikai ir kūrybos agentė Daiva Nazarovienė bendravo su programoje dalyvaujančiais mokytojais, mokyklos administracija. Pagal Daivos pateiktą schemą buvo aptartos integruotos pamokos. Mokytojai kartu su praktikais planavo kitų susitikimų veiklas. 

  Mokytojai džiaugėsi praktikų ir kūrybos agento sumanumu ir atsakingu požiūriu į ugdymo procesą.

  Po dviejų savaičių įvyks jau trečiasis susitikimas su kuriančiais praktikais

 

Papildoma informacija