Susitikimas su dailininke Lina Dūdaite

Susitikimas su dailininke Lina Dūdaite

 Spalio 15 dieną pirmokai sulaukė svečių. Juos aplankė dailininkė, dizainerė ir knygų iliustruotoja Lina Dūdaitė. Viešnia atsivežė savo iliustruotų knygelių, jas pristatė ir papasakojo, kaip iliustruojama knyga.

 Vaikai susikaupę klausėsi, o po to ir ėmėsi patys kurti tūrines iliustracijas. Vieni piešė gyvūnėlius, kiti piešė save ar mėgiamų pasakų herojus ir juos iškirpę kūrė iliustraciją. Dailininkė džiaugėsi vaikų kūrybiškumu ir darbštumu.

 Pirmokai džiaugėsi susitikimu ir kūrybinėmis dirbtuvėmis, nes daug naujo sužinojo ir išmoko.

Virginija Ralienė, pradinių klasių mokytoja

 

Naktiniai Molavėnų piliakalnių atradimai

Naktiniai Molavėnų piliakalnių atradimai

 Gamta - vienintelė vieta, kuri atgaivina tiek kūną, tiek dvasią, o mintys čionai tampa lengvos ir atsiriboja nuo visų kasdieninių rūpesčių bei įsipareigojimų. Todėl spalio 16-tą Nemakščių Švč. Trejybės ateitininkų kuopa leidosi į penkių kilometrų naktinį žygį po Molavėnų piliakalnių daubas ir kalnus pasigrožėti rudeninės gamtos egzotika ir atrasti Molavėnus iš naujo, jiems apsigaubus nakties šydu.

 Po darbingos savaitės savaitgalį pradėjome nuo pasėdėjimo gamtoje vienas su kitu, patys su savimi. Laikrodžiams mušant septintą valandą vakaro, dešimt ateitininkų, pasiruošusių neeilinei kelionei, susirinko gimnazijos kiemelyje, o vėliau iš jo autobusu pajudėjo kelionės tikslo link. Pasiekus Molavėnų piliakalnių pradžią, smalsiai ir gerai nusiteikusius ateitininkus pasitiko Švč. Trejybės ateitininkų kuopos globėja Vida Greičienė ir Dubysos regioninio parko ekologas Vaidas Greičius. Prieš leisdamiesi į kelią, uždegėme keturis deglus takui apšviesti, aptarėme būsimą kelionę ir mažais žingsneliais pėdinome paskui V. Greičių, kuris vos tik prasidėjus žygiui jo dalyvius supažindino su naudinga, įdomia ir tikrai mums mažai žinoma informacija apie vietovę, kuria ruošėmės keliauti. Legendomis ir padavimais apipinti iki šių dienų puikiai išsilaikę piliakalniai tyrinėtojams atveria vis naujus, dar niekam nežinomus didvyriškų protėvių kovų su užkariautojais istorijos fragmentus, kuriuos mums papasakojo ekologas. Molavėnų piliakalnių kompleksas ypatingas savo kilme, dydžiu, sudėtingu inžineriniu įrengimu. Ledynmečių upių tėkmių suformuotame moreniniame slėnyje gausu senovės baltų gyvenamųjų teritorijų ir gynybinių įtvirtinimų, taip pat čia yra amfiteatro pavidalo įduba, žmonių vadinama „Lukošienės bliūdu“. Į dešinę nuo amfiteatro stūkso pirmasis Molavėnų piliakalnis, kurį iš trijų pusių supa Šešuvis ir pažliugusi pelkėta pieva. Senesnieji šio krašto žmonės yra pasakoję, kad pelkėtoje pievoje aptikę buvusios kūlgrindos pėdsakų. Keliaudami aplankėme kitą saugojamą objektą - šimtametį ąžuolą, o prie mitologinio Skirtinio akmens nusprendėme grįžti dieną. V. Greičius nepaprastai įdomiai papasakojo apie kadaise čia buvusią Pilėnų pilį ir jos šturmą, narsius lietuvius, gynusius šią pilį nuo kryžiuočių, tačiau nematydami vilties atremti jų puolimus patys pasirinko mirtį ir susidegino. Sužinojome ir dar daugiau faktų. Ekologas netgi parodė ir papasakojo apie tai, kaip bitės išgyvena visą žiemą, kaip jos maitinasi ir apsisaugo nuo šalčio, negana to, parodė net paties avilio vidų! Aplankėme ir Pašešuvio bendruomenės namų aplinką ir sužinojome šiek tiek anksčiau čia buvusio dvaro istoriją. Nuėję nemažą atstumą, galiausiai parvykome į vietą, iš kurios ir pajudėjome. Stovyklavietėje užkurtas laužas, puodelis arbatos bei vaišės pastūmėjo prisiglausti prie vienas kito arčiau, pasišnekučiuoti, pasidalinti susikaupusiais įspūdžiais. Malonia gaida pabaigę vakarą, ateitininkai atsisveikino ir palinkėję visko, kas geriausia, išvyko į šiltus namus.

 Nuoširdžiai dėkojame Švč. Trejybės ateitininkų kuopos globėjai Vidai Greičienei, suorganizavusiai neužmirštamą žygį, o Vaidui Greičiui už tai, jog šią kelionę ir joje gautą informaciją ne tik apie istoriją, bet ir apie mus supančią augaliją dar ilgai išlaikysime atmintyje. Ačiū dalyvavusiems ateitininkams, kurie nepabūgo šaltuko ir stiprių vėjų. Su Dievo pagalba  kibsime į tolesnius darbus, kuriais stengsimės skleisti gerumą bei meilę aplinkiniams.

Gabrielė Paniulaitytė, jaunoji žurnalistė, žygio dalyvė

 

Papildoma informacija