Žaismingi edukaciniai animaciniai filmukai

Žaismingi edukaciniai animaciniai filmukai

 Jaunatvišką mitingą vaizduojantis animacinis filmas „Ne tik skambi frazė“ pristato pagrindinius sąžiningos prekybos sistemos principus - jokio vaikų išnaudojimo, sąžiningas atlygis gamintojams ir darbuotojams, aplinkos tausojimas.
Ne tik skambi frazėhttps://www.youtube.com/watch?v=-tnR3Qm3tTk

 Televizijos žinių laidą imituojantis filmukas „Geros naujienos iš viso pasaulio“ ne tik užkrečia gera nuotaika, bet ir pristato, kuriose pasaulio šalyse yra auginami ir gaminami "FAIRTRADE" ženklu žymimi produktai.
 Geros naujienos iš viso pasauliohttps://www.youtube.com/watch?v=57H265kOLro

Per komišką dviejų pirkėjų varžymąsi parduotuvėje, animacinis filmas „Produktai“ pristato sąžiningos prekybos produktų įvairovę.
 Produktaihttps://www.youtube.com/watch?v=NFs6vW8VFgk

 

Antroji turkų viešnagės diena

Antroji turkų viešnagės diena

 Pirmąją dieną daugiau teoriškai domėjęsi begale gimnazijoje ir už jos ribų vykstančių dalykų, antrąją iš anksto jau buvo suplanavę stebėti organizuojamas veiklas su mokiniais.

 Iš pat ryto svečiai dalyvavo atvirose tikybos (mokytoja Vida Greičienė), geografijos (mokytoja Irena Mėlinienė) pamokose. Taip pat juos domino klasės vadovų funkcijos, todėl klasių vadovų MG pirmininkė Adelė Balašaitienė supažindino su jų pareigomis, gimnazijoje vykdomomis veiklomis. Be to, svečiai dalyvavo mokytojos Elenos Vaitkuvienės 6 klasėje vedamoje valandėlėje. Ugdymo proceso tai visiškai nesutrukdė, tik sužadino mokinių smalsumą, paskatino aktyviau dalyvauti įvairiose veiklose. Svečiai, patys būdami mokytojai, puikiai išmano, kaip bendrauti su mokiniais. Per pamokas ir per valandėlę jie nebuvo pasyvūs stebėtojai, mielai įsijungė į numatytas veiklas, atsakinėjo į mokinių paruoštus klausimus, ekspromtu papildė su mokiniais aptariamą informaciją. Nei mokiniai, nei mokytojai nejuto jokios įtampos, džiaugėsi nauja patirtimi.

 Pertraukų metu svečiai ir visi norintieji buvo kviečiami apsilankyti II g. klasės mokinių improvizuotoje kavinėje. Ši mokinių profesinio veiklinimo forma anksčiau buvo gerai įvertinta respublikinio Verslumo projekto organizatorių, todėl norėta pademonstruoti, kaip realiai tai veikia. Be to, per ilgąją pertrauką I g. klasės mokiniai organizavo sveikatingumo akciją, o norėdami akcentuoti judėjimo naudą kvietė visus pašokti. Svečiams buvo keista, jog skirtingų klasių mokiniai mielai šoka drauge, nereikia jų versti ir tokias veiklas inicijuoja patys. Pora svečių nedvejodami taip pat bandė atkartoti judesius. Tai mokiniams ypatingai patiko, o turkams sukėlė gerų emocijų.

 Po pamokų gimnazijoje buvo organizuojamas visuotinis tėvų susirinkimas. Jame po sveikinimo koncerto išsamiai buvo pristatyti pirmojo pusmečio rezultatai, akcentuoti pasiekimai, pasidžiaugta gabiaisiais mokiniais (pavaduotoja ugdymui R. Greičienė, direktorė I. Jankevičienė), gražiausiomis pradinių klasių mokinių kasdienio gyvenimo akimirkomis (mokyt. D. Gliaudienė), pristatyta Metodinės tarybos veikla (mokyt. J. Radčenkienė), projektai (mokyt. M. Karpienė), organizacijos (mokyt. E. Vyšniauskas), konkursai, kuriuose dalyvavo mokiniai (mokyt. D. Milkintienė), gimnazijoje vykdomas neformalus švietimas (mokyt. V. Baltrušaitienė), Vaiko gerovės komisijos veikla (logopedė E. Fedorenko), profesinio veiklinimo formos (mokyt. D. Venckuvienė), motyvacijos stiprinimas anglų kalbos pamokose (mokyt. R. Danauskienė). Susirinkime dalyvavę tėveliai džiaugėsi turėję galimybę susidaryti bendrą gimnazijos įvairiapusės veiklos vaizdą, sužinoti ne tik savo vaikų klasės vykdomas veiklas, bet ir kokios yra kitos, dar galbūt neišbandytos galimybės jiems tobulėti. Be to, išeidami paliko lapeliuose išsakytų pastebėjimų, ką būtų galima tobulinti ar keisti. 

 Susirinkimą stebėję užsieniečiai turėjo galimybę dar išsamiau susipažinti su mūsų vykdomomis įvairiomis veiklomis. Jie negalėjo patikėti, kad be tiesioginio darbo, t.y. pamokų, mokytojai organizuoja tiek daug įvairių papildomų veiklų, o mokiniai aktyviai dalyvauja. Turkijos mokyklose to nėra. Svečiai pripažino, kad mes mokinius ruošiame gyvenimui, o jie dėl didžiulės konkurencijos darbo rinkoje akcentuoja tik akademines žinias.

 Po susirinkimo svečiai iš Turkijos susitiko su Mokyklos tarybos nariais. Jiems įdomu buvo išsiaiškinti, kiek realiai tėvai prisideda planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, ką konkrečiai jau yra nuveikę. Daug klausimų pateikė Mokyklos tarybos mokinių atstovėms ir buvo nustebinti jų aktyvumu, iniciatyvumu.

 Taigi, antrąją viešnagės dieną mūsų svečiams taip pat netrūko veiklos ir naujų patirčių. Prisistatę tėvams jie padėkojo gimnazijos bendruomenei už nuoširdų bendradarbiavimą ir sakė, jog „gera tokioje šaltoje šalyje bendrauti su tokiais šiltais žmonėmis”.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Marytė Karpienė

 

Papildoma informacija