Pradinukų šventė „Kalėdų belaukiant“

Pradinukų šventė „Kalėdų belaukiant“

 Kiekvienas žmogus laukia Kalėdų. Ypač šios šventės laukia vaikai. Visi gimnazijos pradinių klasių mokiniai buvo susikaupę Advento metu. Klasėse vyko įvairios kalėdinės integruotos veiklos: adventinio vainiko pynimai, kalėdinių meduolių kepimo dirbtuvės, eglutės žaisliukų gamyba ir kt. Mokiniai aktyviai dalyvavo klasių puošime.

 Savo prasmingais darbais puošė gerumo eglutes, o širdeles pripildė šio jausmo. Gruodžio 21 dieną įvyko ilgai laukta pati šventė. Pradinukų koridoriuje šurmuliavo įvairių pasakų herojai: fėjos ir magai, princesės ir nykštukai. Į šventę atvyko pats Kalėdų Senelis ir jo pagalbininkė lapė Kotryna. Kiekviena klasė buvo paruošusi pasirodymą – dainą ir šokį. Vaikams patiko draugų pasirodymai scenoje, tėveliai džiaugėsi savo vaikais, visi aplodismentais dėkojo mažiesiems aktoriams.

 Šventėje dalyvavusi gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė džiaugėsi gražiais mokinių pasirodymais ir  kiekvienai klasei padovanojo po saldžią dovanėlę. Pradinių klasių mokiniai ir mokytojos nuoširdžiai dėkoja muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei už pagalbą ruošiant klasių programėles.

 Po susitikimo su Kalėdų Seneliu mokiniai dar neskubėjo namo. Klasėse kartu su tėveliais paruošė bendrą vaišių stalą, žaidė įvairius žaidimus, minė mįsles, prisiminė Kūčių vakaro burtus, Kalėdų papročius. Taip prasmingai paminėję šventes gimnazijoje, visi laukė atostogų ir švenčių tęsinio šeimose.

 

Milda Grinevičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

 

 

Padėkos popietė gimnazijoje

Padėkos popietė gimnazijoje

 Žengdami per naują laiko slenkstį visada susimąstome apie tolstančius metus, apie tai, ką per juos nuveikėme sau, savo artimui, tiems, kurie visada drauge. Tai metas, kai norisi pabūti drauge, pabendrauti.

 Nelikus nė savaitės iki šv. Kalėdų, gruodžio 20 d., gimnazijos bendruomenė susirinko į Padėkos popietę. Norėjosi padėkoti visiems, kurie buvo šalia ir dalinosi viskuo kantriai, nereikalaudami nieko atgal.

 Mokiniai kartu su muzikos mokytoja Vaida Baltrušaitiene paruošė šventinį koncertą. 

 Mintimis apie Kalėdų laukimą ir prasmę dalinosi Nemakščių parapijos klebonas Arūnas Bladžius, gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė, seniūnas Remigijus Laugalis, gimnazijos tarybos pirmininkė Lina Radžienė, buvusi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rastida Greičienė, Vaclovas Šimaitis.

 Gražiausi žodžiai, padėkos, šypsenos buvo skirti tėveliams, mokytojams, aptarnaujančiam gimnazijos personalui, rėmėjams. Gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės padėkos raštai už sėkmingą partnerystę, nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant įvairias veiklas buvo įteikti  Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorei Linai Andriulienei, Nemakščių seniūnijos seniūnui Remigijui Laugaliui, Nemakščių darželio direktorei Daliai Mačiulaitienei. Už sėkmingą mokinių skatinimo fondo veiklą, geranorišką įsitraukimą į gimnazijos karjeros ugdymo savaitės veiklų vykdymą padėkota Vaclovui Šimaičiui. Už sėkmingą partnerystę, geranorišką įsitraukimą į gimnazijos karjeros ugdymo savaitės veiklų vykdymą padėkos įteiktos Nemakščių ambulatorijos, vaistinės kolektyvams, ūkininkui Alfredui Bardauskui. Už geranorišką pagalbą modernizuojant gimnazijos ugdomąją aplinką dėkojome Raseinių rajono savivaldybės tarybos narei Aldonai Onai Radčenko, už nuoširdžią pagalbą įgyvendinant Erasmus+ projekto veiklas – buvusiai mokytojai Živilei Lembutienei. Padėka už nuoširdų domėjimąsi gimnazijoje vykdomomis veiklomis, aktyvią pagalbą jas įgyvendinant, iniciatyvumą įteikta gimnazijos tarybos pirmininkei Linai Radžienei.

 Pasibaigus šventei, nuslūgus emocijoms – nepaprasta vidinė ramybė ir pilna širdis gėrio. Aišku viena – tokia diena kaip ši ypač reikalinga, nes drauge susitinka ir pabendrauja visa bendruomenė. 

 

Irena Griškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Papildoma informacija