Projekto „Renkuosi būti sveikas“ viktorina

Projekto „Renkuosi būti sveikas“ viktorina

 Vykdydami projektą „Renkuosi būti sveikas“ organizavome viktoriną 6-8 ir I-II gimn. klasių mokiniams. 

 Kadangi jėgos nelygios, tai viktorinos klausimai ir užduotys buvo tokie, kuriems nereikia specialių žinių ar gebėjimų. Stengėmės, kad viktorina ugdytų komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmenines kompetencijas, todėl komandos ne tik atsakė į pateiktus klausimus apie maistą, sveikos gyvensenos ypatumus, bet piešė emblemas, kūrė šūkį, pasakojo ir analizavo kitų kalbas ir kt. Džiaugėmės, kad viktorinoje dalyvavo ir gausus būrys berniukų, kurie aktyviai įsijungė į veiklas. 

 Valandėlė labai greit prabėgo. O rezultatai bus paskelbti paskutinę mokslo metų dieną.

 Elena Vaitkuvienė, projekto vykdymo grupės narė 

 

Viktorina „Gudručiai“

Viktorina „Gudručiai“

 Gegužės 29 dieną pagalbos mokiniui specialistės E. Fedorenko ir D. Norkutė gimnazijos pradinukus pakvietė į linksmą viktoriną ,,Gudručiai“, kurios metu mokiniai atliko parengtas verbalines ir neverbalines užduotis, skirtas lavinti mokinių mąstymą, dėmesį, kalbinius įgūdžius, vaizduotę. Pagrindinis tikslas – bendravimo, mokymosi motyvacijos, tolerancijos, draugiškumo ugdymas.
 
 
 Jau trečią pavasarį susirinkę ugdytiniai susiskirsto į tris komandas. Mokiniai atlieka įvairias užduotis, stengiasi atstovauti savo komandai, mokosi bendravimo ir bendradarbiavo. Ugdomi draugiškumo, bendravimo įgūdžiai, saviraiškos poreikis.
 
 
 Mokinių veikla stebima, vertinama neformaliai ir taškais, kuriuos susumavus paaiškėja, kam pasisekė labiausiai, kuri komanda laimėjo. Tačiau nusiminusių nebūna, nes nė vienas mokinys nelieka be dėmesio. Visų komandų nariams įteikiamos padėkos ir saldžios dovanėlės. 
Sėkmingai atlikę užduotis ir džiaugsmingai nusiteikę, susitarėme susitikti ir kitą pavasarį.

Ernesta Fedorenko, vyresnioji logopedė
 

Papildoma informacija