Konferencija apie sveikatą

Konferencija apie sveikatą

 Lapkričio 8 dieną mūsų gimnazijos komanda, t.y. Solveiga Petraitytė ir Laura Gliaudytė, dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės organizuojamoje moksleivių konferencijoje ,,Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams“.

 Mūsų komanda pristatė pranešimą tema ,,Bakterijos nėra mūsų draugai“. Į II etapą nepatekome, bet mūsų pranešimas sudomino klausytojus ir komisiją. Iš 7 buvusių komandų buvome pagirti už originalumą ir sugebėjimą pažvelgti į bakterijų atsparumą antibiotikams ,,kitu kampu“ – per sveiką mitybą, sportą ir judrų gyvenimo būdą.

 Išklausę kitų komandų įdomius pranešimus, papildėme žinių bagažą, įgijome patirties ruoštis panašiems konkursams ir apdovanoti prizais bei geros nuotaikos grįžome namo.

Biologijos mokytoja metodininkė Violeta Jaškauskienė

 

Ateitininkų išvyka į Kauną

Ateitininkų išvyka į Kauną

 Lapkričio 7 dieną Švč. Trejybės kuopos ateitininkai, vykdydami projektą ,,Taip švenčiame gyvenimą“, aplankėme Kauno Anatomijos instituto bei Tado Ivanausko zoologijos muziejus.    Išsiaiškinome, kad abu muziejai yra gana seni ir sukaupę daugybę eksponatų: dabartinės Anatomijos muziejaus kolekcijos pagrindą sudaro 1920-1940 m. profesoriaus Jurgio Žilinsko ir jo bendražygių surinkti muziejiniai preparatai, o T. Ivanausko zoologijos muziejus įkurtas 1919 m. gamtininko Tado Ivanausko iniciatyva ir jame šiuo metu yra apie 14 tūkst. eksponatų ekspozicijoje ir 200 tūkst. – moksliniuose fonduose. Įdomu tai, kad daug eksponatų ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų pasaulio šalių, kuriuos galėjome pamatyti iš arti. 

 Didžiausią įspūdį paliko Anatomijos muziejaus eksponatai ir gidės pasakojimai, todėl aptariant išvyką netrūko pamąstymų apie žmogaus gyvybės trapumą, jos išsaugojimą, sveiką gyvenseną. 

 Ši kelionė buvo labai įdomi ir naudinga naujomis patirtimis, bendrųjų kompetencijų ugdymu. 

 Dėkojame gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei ir kuopos globėjai, tikybos mokytojai Vidai Greičienei už naudingai praleistą dieną.

 

Gustė Denepaitė, Švč Trejybės kuopos narė

 

Papildoma informacija