Gimnazistai lankėsi „Aukštųjų mokyklų mugėje“

Gimnazistai lankėsi „Aukštųjų mokyklų mugėje“

 2015 m. sausio 30 dieną Kaune vyko tradicinė 14-oji „Aukštųjų mokyklų mugė“. Joje Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai supažindino mokinius ir jų tėvelius su studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Šioje mugėje kartu su tėveliais lankėsi būrelis ir mūsų gimnazijos IV g. klasės mokinių. Jie ieškojo atsakymų į rūpimą klausimą, kaip tapti išsvajotos Alma Mater studentu ir įgyvendinti svajonę – tapti gydytoju ar inžinieriumi...

 Aukštųjų mokyklų dėstytojai patarė ir konsultavo, kokių žinių ir gebėjimų reikia, norint studijuoti vienoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, kaip rengtis studijoms. Tai puiki vieta ir proga gauti tikslius atsakymus į iškylančius įvairius klausimus: ką daryti?, ką rinktis?, kur eiti?, kuo būti?...

 Grįžę namo, mokiniai dalijosi įgyta patirtimi su klasės draugais, be to, parvežė dovanų - lankstinukų, bukletų, rašiklių -  klasės vadovui ir gimnazijos informaciniam centrui.

Klasės vadovė Dalia Venckuvienė

 

 

Paskaita „Energiniai gėrimai”

Paskaita „Energiniai gėrimai”

 Sausio 30 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos penktokams vyko paskaita ,,Energiniai gėrimai". Jos metu mokiniai buvo supažindinti su šių gėrimų sudėtimi bei žala jaunam vaiko organizmui. Paskaitą skaitė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Daiva Kisielienė. Po jos mokiniai dalijosi savo ar draugų patirtimi išgėrus šių gėrimų ir aiškinosi, kodėl ateityje reikėtų vengti jų vartoti.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Daiva Kisielienė

 

Papildoma informacija