„Kūrybinės partnerystės“ tęsiasi

„Kūrybinės partnerystės“ tęsiasi

 

         „Kūrybinės partnerystės“ – tai mokykloms skirta programa, kurios tikslas – skatinti mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimą siekiant ugdyti kūrybingą ir kritiškai mąstantį šiuolaikinį žmogų. 

         Projektas „Kūrybinės partnerystės“ vykdomas nacionaliniu mastu LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras. 

         Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla 2011-2012 mokslo metais dalyvavo „Kūrybinių partnerysčių“ projekto „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje. Pasibaigus programos laikui, mokyklos komanda teikė paraišką dalyvauti kitame „Kūrybinių partnerysčių“ programos etape.

         2012 m rugsėjo 27 d. Valdymo grupės sprendimu mokykla buvo atrinkta ir  kviečiama prisijungti prie „Pokyčių mokyklų“ programos, kurioje visa mokyklos bendruomenė kartu su kūrėjais tyrinės, ieškos, įtvirtins kūrybiškumą kasdieniame mokyklos gyvenime.

         2012 m. spalio 11 d. mokyklos direktorė Irena Jankevičienė ir kuruojanti mokytoja Irena Griškienė dalyvavo „Pokyčių mokyklų“ tinklo susitikime Vilniuje. „Kūrybinių partnerysčių“ projekto vadovė Milda Laužikaitė pristatė „Pokyčių mokyklų“ programą, patirtimi dalijosi kūrybiško mokymosi ekspertai iš užsienio - „Kūrybinių partnerysčių“ programą sukūrusios ir sėkmingai Jungtinėje Karalystėje įgyvendinusios  visuomeninės organizacijos „Kūrybiškumas, Kultūra ir Švietimas“ CCE („Creativity, Culture, Education“) direktorius Paul Collard bei CCE veiklos plėtros direktorė Diane Fisher-Naylor.

 

        Mokykloje jau įvyko pirmasis susitikimas su kūrybos agente Daiva Nazaroviene.  Susitikimo metu 6-8 klasių mokiniai pristatė agentei savo mokyklą, atliko įvairias užduotis. 

 

Projektas Maironis

 

Projektas “Maironio dvasios įkvėpti“

        2012 metai ypatingi mūsų rajonui, nes minimos kraštiečio poeto Maironio 150-osios gimimo metinės. Dėl šios priežasties pirmąjį mokslo metų pusmetį numatyta mokykloje įgyvendinti projektą „Maironio dvasios įkvėpti“, kuris plės mokinių žinias apie poeto asmenybę, kūrybą, tuometinę gyvenamąją aplinką.
 

Projektas vykdomas keliai etapais:

1.Organizuojama išvyka į Maironio tėviškę.

2.Rengiama konferencija.

3.Vedamas meninio skaitymo konkursas.

4.Leidžiamas stendas, laikraštis apie projektą, nuveiktus darbus.

 

Išvyka į Maironio tėviškę

Š. m. spalio 12 dieną būrelis Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinių kartu su savo lietuvių kalbos mokytojomis Maryte Karpiene ir Jovita Radčenkiene patraukė Maironio vaikystės takais. Turėdami tikslą surinkti kuo daugiau informacijos apie tuometinį kraštiečio poeto gyvenimą, kad vėliau ją galėtų panaudoti besiruošdami būsimai konferencijai, mokiniai į Maironio tėviškę vyko rimtai nusiteikę - su fotoaparatais ir užrašų knygutėmis.

        Išvykos dalyvius Bernotuose pasitiko gidė ir pažintį su Maironiu pradėjo nurodydama jo amžininkę – netoli sodybos augančią gražuolę pušį. Pasirodo, ją tėvas Aleksandras Mačiulis pasodino tuomet, kai gimė mažasis Jonukas (būsimasis poetas). Taigi, įspūdingam medžiui dabar tiek, kiek šiuo metu būtų Maironiui – 150 metų.

Taip pat daug įdomios informacijos gidė pateikė apie įkurtame muziejuje saugomus išlikusius autentiškus daiktus, prisiminė įvairių istorijų, apibūdinančių būsimo poeto charakterio savybes, pomėgius, priminė, ką mažasis Jonukas mėgo ir ko ne. Į atmintį mokiniams įstrigo valstietiškoji gyvenamoji aplinka, formavusi Maironį kaip asmenybę, poetą ir kunigą.

         Vėliau, apžiūrėję vienintelį išlikusį autentišką pastatą – ledainę ir sužinoję, kad Maironio slapyvardis kilęs iš netoliese buvusio Maironių kaimo pavadinimo, išvykos dalyviai pėsčiomis pasuko Pasandravio link, jog aplankytų poeto gimtinę. Ne veltui eita pėsčiomis, nes Pasandravį ir Bernotus jungia pusantro kilometro ilgio ąžuoliukais apsodintas takas, apstatytas kryžiais ir koplytėlėmis. O kur dar gidės pasakojimai apie Maironio pamėgtą šaltinėlį, Sandravos upelį, taip poeto mylėtas ir išvaikščiotas apylinkes.

 

         Išvyka baigėsi  prie Pasandravyje pastatyto paminklinio akmens, apžiūrėjus išlikusius gyvenamojo namo pamatus, svirtinį šulinį, pasimėgavus gamtos grožiu ir aplink tvyrančia ramybe. Mokiniai džiaugėsi, jog išvyka buvo įdomesnė negu tikėjosi, sužinojo daug naudingos informacijos, kuri taip greitai neišsitrins iš atminties, o  ruoštis konferencijai bus vienas malonumas.

Organizatorės

 

 

Papildoma informacija