Aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimas

Aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

          Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinių ekologinei kultūrai ugdyti, mokinių tarpusavio bendradarbiavimui skatinti, aplinkai palankaus elgesio įgūdžių per praktinę veiklą formavimui parengti ekologiniai projektai „Gyvenkime gamtai“ ir „Nelauk kol gamta supyks“. Projektus rengė geografijos mokytoja Irena Mėlinienė ir biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė. Po finansavimo skyrimo aplinkosaugos projektai turės būti įgyvendinti iki lapkričio mėnesio.  Dauguma projektų veiklų jau įgyvendinta. Mokiniai pagamino ir išplatino lankstinukus „Rūšiuok, perdirbk, panaudok“, pradinių klasių mokiniams vyko popietė „Piešiu ir mokausi tvarkyti atliekas“. Biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė  5-8 klasių mokiniams skaitė paskaitą „Biologinės įvairovės išsaugojimas“. Mokiniai dalyvavo talkoje tvarkant netoli mokyklos esantį pušyną, seniūnijoje esančias  saugomas  teritorijas.

          Mokslo metų pabaigoje mokytoja Irena Mėlinienė suorganizavo mokiniams ekskursiją į Lapių sąvartyną. 

          Taikant netradicinius mokymo metodus propaguotas sveikas ir ekologiškas gyvenimo būdas, meilė gamtai ir jos apsaugai.

           Susirinkę į baigiamąsias  konferencijas rudenį,  mokiniai kūrybingai, meninių programėlių pagalba ir įvairiomis išraiškos priemonėmis pristatys savo įgyvendintus projektus, pabendraus, pasidalins gerąja patirtimi. 

Dešimtasis mažvydiečių susitikimas

Dešimtasis mažvydiečių susitikimas

        Lietuvoje žydi 2012 metų vasara. Nemakščių apylinkių gėlės visom spalvom skleidžiasi mokyklos erdvėse ir stebina vilniškius, klaipėdiečius, tauragiškius, kauniečius.

        Birželio 19 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje vyko dešimtasis mažvydiečių  sambūrio susitikimas. Martyno Mažvydo vardu respublikoje pavadintos penkios mokyklos. Graži draugystė Vilniaus, Kauno, Tauragės, Klaipėdos ir Nemakščių mokyklas sieja jau dešimt metų. 

        Pirmiausia svečiai buvo sutikti  Leono Tamulevičiaus įkurtame „Muziejuke“. Visi apžiūrėjo ekspoziciją, norėjusieji pavažiavo garsiuoju aštuonračiu. 

        Vėliau visi renginio dalyviai rinkosi Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje. Buvo apie ką pakalbėti, pamąstyti: pirmajai lietuviška knygai 465 metai, mažvydiečių sambūriui – 10 metų. Nuotaikinga mokinių ir mokytojų programa, mažvydiečių pasidalijimas mintimis apie nuveiktus darbus. Mažvydiečius sveikino garbūs svečiai: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, vyriausieji specialistai Jonas Tamošaitis ir Gintarė Greičiūtė.

        Šventė tęsėsi garsiajame istoriniame Molavėnų komplekse, kus svečiai susipažino su piliakalniu, amfiteatru, gynybiniais pylimais, pasimeldė prie šimtamečio ąžuolo. Slėnyje juos pasitiko Nemakščių vyrų vokalinio instrumentinio ansamblio muzika, katile garuojantis nemakštietiškas šiupinys.  Papietavus prasidėjo linksmybės, liaudiška vakaronė.

        Išsiskirstėme tikėdamiesi, kad Mažvydo siekiai ir darbai ir toliau teiks mums naujų idėjų, noro ir energijos jas realizuoti.

        Esame dėkingi renginio rėmėjams: UAB „Norvelita“ direktoriui Jordanui Kenstavičiui, Nemakščių ūkininkams Alfredui Bardauskui, Jonui Greičiui, Dariui Mejeriui, Vidui Venckui, kavinės „Le kava“ savininkams Žydrūnui ir Daliai Vitkauskams, mokytojų kolektyvui.

 

Papildoma informacija