Žemė – mūsų rankose

Žemė – mūsų rankose

    Kovo 22 dieną (penktadienį) mokykloje vyko renginys  skirtas Žemės dienai paminėti „Žemė – mūsų rankose“. Šiame renginyje dalyvavo Dubysos regioninio parko vyr. ekologas Vaidas Greičius. Jis skaitė informatyvią, įdomią paskaitą apie Raseinių rajone esančius gamtos paminklus.   Dvyliktokai pristatė atliktą tyrimą „Klausimėlis“, kuriame atsispindėjo Nemakščių miestelio gyventojų nuomonė apie  Žemės išsaugojimo būdus. Vienuoliktokė Evelina Mielinytė pristatė pranešimą apie alternatyvią energiją. Kiti renginio dalyviai demonstravo įdomius fizikinius bandymus. Renginį užbaigėme akcija „Pasitikime su grįžtančius paukščius“ įkeldami pačių mokinių pagamintus inkilus. 

 

 

Rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje

Rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas 
Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje

 

   Kovo 14 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje vyko rajono ugdymo įstaigų pasitarimas, kurio pagrindinis tikslas – susipažinti su projektu „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ (sutrump. „Kūrybinių partnerysčių“ projektas). Verta paminėti, kad mūsų mokykla – vienintelė rajone mokykla, jau dvejus metus dalyvaujanti šiame projekte ir nuo šių mokslo metų sėkmingai įgyvendinanti „Pokyčių mokyklos“ programą. Mokykla siekia esminių pokyčių įtraukiant į ugdymo procesą visą mokyklos bendruomenę, kurioje ugdomas mąstantis, gebantis spręsti problemas, veržlus, laisvas, savarankiškas žmogus. Na, o veikla, kurioje ugdomas kūrybiškumas, atveria naujas galimybes mokytis kitaip nei įprasta.

 

   Reikia paminėti, kad su „Pokyčių mokyklos“ kūrybos praktikais mokyklos administracija, mokytojai šiais mokslo metais susitiko jau trečią kartą. Kaip ir įprastai, kiekvienos projekte dalyvaujančios klasės mokiniai labai laukė šio susitikimo ir atsakingai jam ruošėsi. 

   Svečius - Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėją, specialistus, ugdymo įstaigų vadovus – pasitiko 6 klasės mokiniai ir su šia klase projekte dirbantis kūrybos praktikas Gediminas Beržinis. Po nuotaikingų interviu, trumputės fotosesijos dalyviai buvo palydėti į aktų salę. Po meninės programėlės sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Irena Jankevičienė. Daiva Nazarovienė, „Pokyčių mokyklos“ programos kūrybos agentė, susirinkusiems svečiams pristatydama „Kūrybinių partnerysčių“ projektą, pasidžiaugė mokyklos administracijos, projekte dalyvaujančių mokytojų ir mokinių pozityviu požiūriu ir siekiu tobulėti, nes ne kiekvienoje respublikos mokykloje tuo galima pasidžiaugti. Detaliau mokyklos veiklas, įgyvendinant programą, pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė. Klasių, dalyvaujančių projekte, veiklas apžvelgė mokytojai ir praktikai.

 

   Jog „Kūrybinės partnerystės“ sukuria kitokį ugdymo procesą, kuris suteikia galimybių mokytis ir tobulėti visiems – mokiniams, mokytojams ir kūrėjams, buvo galima pamatyti stebint atviras veiklas 6,7,8 klasėse. Integruotas pamokas 6 klasėje vedė geografijos mokytoja Irena Mėlinienė, specialioji pedagogė Kristina Kasparavičienė, praktikas fotomenininkas, filmų kūrėjas Gediminas Beržinis, 7 klasėje – lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė, biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė, praktikė architektė Miglė Šalnaitė, 8 klasėje – lietuvių kalbos mokytoja Jovita Radčenkienė, muzikos mokytoja Vaida Baltrušaitienė, praktikas jaunosios kartos kompozitorius Mykolas Natalevičius. 

 

   Kūrybos agentės Daivos Nazarovienės organizuotoje refleksijoje Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja, specialistai, ugdymo įstaigų vadovai pozityviai įvertino mokykloje vykstančią veiklą, džiaugėsi projekte dalyvaujančių mokytojų ir praktikų profesinėmis kompetencijomis, mokinių nuoširdumu, kultūringumu, aktyvumu. Na, o mokyklos direktorė svečius pralinksmino įteikdama kiekvienam dalyviui po mažą paruoštą staigmenėlę, kuri primins šioje mokykloje vykdomą projektą.

 

   Tikimės, kad ir pasibaigus „Kūrybinių partnerysčių“ projektui kūrybinio mokymo metodai bus taikomi dažniau ir profesionaliau, o kūrybiškas mokymasis nesiribos atskirais įvykiais, trumpalaikėmis veiklomis ar kelių dalykų pamokomis, bet taps nuolatine mūsų mokyklos praktika.

 

 

Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos 
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Jovita Radčenkienė 

Papildoma informacija