Tėvynės labui!

Tėvynės labui!

 Mylėti Tėvynę — nereiškia tik būti dėkingam už suteiktą prieglobstį, už auginimą, duotą išsilavinimą ir visą gėrį. Tikrajai savo šaliai reikalinga pagarba. Pagarba valstybei — prezidentui ir šalies institucijoms, šeimai, ir nebūtinai savo. Ko gero, vienas labiausiai meilę įrodančių dalykų savo gimtajam kraštui yra darbas ir pasiaukojimas dėl jo, o jaunųjų šaulių patriotiškos širdys pašauktos būtent tam.

 Birželio 2 dieną Nemakščių jaunieji šauliai buvo įpareigoti atsikelti anksčiau ir susitvarkyti uniformą, nusiblizginti batus bei įsitikinti, kad iš po beretės nėra kokio ne savo vietoje bestyrančio plauko. Ne, jie ruošėsi ne kokiam paradui, tačiau iškilmingai jaunojo šaulio priesaikos davimo ceremonijai. Jau anksti ryte gimnaziją pasiekė Ariogalos šaulių 13-osios kuopos vadas Andrius Bautronis kartu su dar trimis jaunaisiais šauliais iš savo kuopos, kurie padėjo surengti ceremoniją. 17 jaunųjų šaulių, stebint pilnai salei žmonių, pasižadėjo būti ištikimi Lietuvos valstybei, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas. Kai pasižadėjimas jau buvo duotas, kiekvienas šaulys priklaupė prie LR vėliavos ir ją pabučiavo. O pri(si)mindamas, dėl ko tai daro, ištarė: „Tėvynės labui“. Ko gero, svarbiausia buvo tai, kad šauliai prisiekė ne tik žmonėms padėti, bet tai, kad jie pasižadėjo sau siekti būti geresniais žmonėmis ir tobulėti fiziškai, dvasiškai bei protiškai. A. Bautronis savo palinkėjime dabar jau tikrais šauliais tapusiems jaunuoliams priminė, kad ne uniforma puošia šaulį, tačiau šaulys puošia ją. Ir uniformą puoselėti ir pateisinti galime gražiais darbais Tėvynei, jos žmonėms, kilniomis mintimis ir kalba, kuri neša tik tiesą. Šauliai atsisveikino iki pasimatymo pratybose ir stovyklose. 

 Dėkojame Andriui Bautroniui už surengtą gražią ceremoniją bei tautiškumo skiepijimą jauniesiems šauliams. Tikimės, kad kiekvienas šaulys, davęs priesaiką, rimtai pažvelgs į savo pareigą.

 Gabrielė Paniulaitytė, jaunoji šaulė

Dainos Berteškių kaimo bendruomenei

Dainos Berteškių kaimo bendruomenei

Š. m. birželio 2 d. pakviesti Raseinių r. Berteškių kaimo bendruomenės  ansamblis "Jaunystė" ir mūsų vadovė Vaida Baltrušaitienė su koncertine programa vykome į kultūros namų organizuojamą renginį, skirtą vaikų gynimo dienai paminėti. Buvome šiltai sutikti ir turėjome puikią galimybę pakoncertuoti erdviuose kultūros namuose savo bendraamžiams.

 Esame dėkingi Raseinių r. Nemakščių kultūros darbuotojai Linai Andrulienei už suteiktą galimybę dalyvauti tokiame šiltame renginyje.  

Ansamblio „Jaunystė" narė Neringa Lušaitė

Aktyvi savivaldos diena

Aktyvi savivaldos diena

 Birželio 2 d., ketvirtadienį, likus vos vienai dienai iki mokslo metų užbaigimo šventės, 6-8 ir I-III gimn. klasės mokiniai sugužėjo į gimnazijos stadioną, kur vyko mokinių savivaldos organizuojama sporto šventė. 

 Renginį pradėjome aktyvia mankšta ir žaidimais. Toliau vyko virvės traukimo varžybos, kurias laimėjo, nors ir mažiausi, bet vis dėlto, pasirodo, stipriausi — šeštokai. Po trumpos pertraukos gimnazistai buvo kviečiami registruotis į krepšinio ir futbolo rungtynes. Žaidėjai sulaukė nuostabaus bendraklasių ir draugų palaikymo. Futbolo aikštėje stipriausia buvo I gimn. klasės suburta komanda, o krepšinio varžybose geriausiai pasirodė aštuntokai. Papietavę vėl visi susirinkome į tinklinio varžybas. Po ilgų ir išties sudėtingų rungtynių pirmąją vietą iškovojo III gimn. klasės mokiniai. Visi namo grįžome pavargę, tačiau pilni gerų emocijų. Kitą dieną mokslo metų užbaigimo šventėje nugalėtojams buvo įteikti saldūs prizai ir padėkos raštai.

 Dėkojame kūno kultūros mokytojui Sauliui Radčenko už suteiktą pagalbą, gimnazijai už įsteigtus prizus, o gimnazistams už norą dalyvauti savivaldos renginiuose.

Kornelija Būtytė, savivaldos narė

Papildoma informacija