Įteikta Onos Zokaitės-Samuilienės premija

Įteikta Onos Zokaitės-Samuilienės premija

 Balandžio 30 dieną 20-ąjį kartą įteikta Onos Zokaitės-Samuilienės premija geriausiam praėjusių metų mokiniui. Pagal nuostatus jis turi būti geriausiai besimokęs, išlaikęs egzaminus ir tebetęsiąs mokslus aukštojoje mokykloje mokinys. Visus šiuos reikalavimus šiemet atitiko Mantas Rimidis. Premijos teikimo komisijos nariai akcentavo, kad kiekvienais metais Mantas buvo geriausiųjų gretose, iškovojo nemažai prizinių vietų rajoninėse olimpiadose, už puikų mokymąsi ir nepriekaištingą elgesį buvo apdovanotas „Metų Mažvydiečio“ ženkleliu. Taip pat buvo pasidžiaugta Manto asmenybe, jo aukštu intelektu, subtiliu humoro jausmu, supratingumu, mokėjimu bendrauti, kūrybiškumu. Šiuo metu Mantas Rimidis sėkmingai studijuoja Kauno technologijų universitete informacinių technologijų fakultete programų sistemas.

 Šiemet premijos teikimo ceremonija buvo ypatinga, jubiliejinė, galbūt todėl tokia jautri, jauki ir nuoširdi. Susirinkusiesiems pirmiausia video medžiaga ir mokytojos Živilės Lembutienės sudėliotais prisiminimų akcentais buvo  priminta mokytojos Onos Zokaitės-Samuilienės asmenybė: jos meilė mokiniams, kūrybiškumas, nesavanaudiška pagalba greta esančiam, gebėjimas organizuoti įvairias veiklas ir įkvėpti tai daryti kitus. Ypatingai jautrūs buvo renginyje dalyvavusių sūnų, vyro, buvusių kolegų, ankstesniais metais premiją gavusių mokinių pasisakymai. Iškilmingą ir jaukią premijos teikimo ceremoniją užbaigė nuostabus koncertas. Lietuvių ir užsienio kompozitorių dainas, arijas, duetus atliko sopranas Aušra Liutkutė, bosas-baritonas Rolandas Vilkevičius ir koncertmeisterė Asta Kvasytė.

 Dėkojame mokytojos Onos Zokaitės-Samuilienės šeimai, kad kiekvienais metais turime galimybę paskatinti geriausiai praėjusiais metais besimokiusį mokinį.

Marytė Karpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Būk saugus, moksleivi!

Būk saugus, moksleivi!

 Balandžio 29 dieną pradinių klasių mokinius aplankė svečiai – Kauno apsk. PVG Raseinių Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Artūras Vilčinskas ir vyresnysis inspektorius Arūnas Kantautas. Svečiai mokiniams vedė paskaitą, kurios metu supažindino su saugaus elgesio taisyklėmis namuose, mokykloje, gamtoje, pasakojo, kaip išvengti gaisro ir kaip reikėtų elgtis jam kilus.

 Buvo demonstruojami mokomieji filmukai, aptariamos situacijos. Tikimės, kad mūsų gimnazijos mokiniai saugiai ir turiningai praleis vasaros atostogas.

Pradinių klasių mokytoja Milda Grinevičienė

Savaitė, skirta Gyvybės dienai

Savaitė, skirta Gyvybės dienai

 Balandžio 25-29 dienomis mūsų gimnazija minėjo Gyvybės dieną. Visą savaitę stovėjo stendai su mažų vaikelių nuotraukomis, mintimis apie gyvybę, gimnazijos mokiniai buvo skatinami daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei.

 Su vyresniaisiais tikybos mokytoja Vida Greičienė kalbėjo apie vyro ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą, nes šeima yra naujos gyvybės lopšys. Kiekvienas sąmoningas, doras ir geros valios žmogus turi saugoti ir mylėti žmogiškąją gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Su mažaisiais kalbėjosi mūsų gimnazijos ateitininkai, jie aptarė gyvybės atsiradimą, jos prasmę, džiaugsmą atsiradus naujai gyvybei. Kiekvienam reikia suprasti ir pajusti, kokį džiaugsmą teikia kita šalia esanti, atsirandanti žmogiškoji gyvybė, koks džiaugsmas kyla ir iš mažučio vaikelio krykštavimo, ir iš senolio ramybės, kurios kupinas jis laukia susitikimo su Dievu.

 Dėkojame mokytojai Vidai Greičienei už šią jaukią ir pilną šiltų emocijų savaitę.

 

Kornelija Būtytė, ateitininkė

 

Papildoma informacija