INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO KOREGAVIMO RASEINIŲ R. NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS III G KLASĖS MOKINIAMS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ (su vėlesniais pakeitimais) 1.2.2., 2.1., 2.3. papunkčiais, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 2021–2022, 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-109 „Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 2021–2022, 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), II skyriaus 1 skirsnio 14 punktu, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-103 „Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbiu infekcijų plitimą ribojantį režimą III g klasėje. Leidžiu III g klasėje ugdymo procesą nuo 2022 m. sausio 18 d. iki 2022 m. sausio  26 d. (įskaitytinai) įgyvendinti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (2022 m. sausio 17 d. gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V1-11).

Direktorė Dalia Mačiulaitienė

Ankstesnis straipsnisSausio 13-osios minėjimas
Sekantis straipsnisKonkursas „Įgyk įgūdžių su Bosch“