Biblioteka, informacinis centras

Darbo laikas
Kasdien nuo 7.30-16.30 val.
Skaitytojai aptarnaujami 8.00-16.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.30
 

Bibliotekoje yra 12 darbo vietų, iš jų 4 – kompiuterizuotos. Informaciniame centre yra 42 darbo vietos, 10 vietų kompiuterizuotos.

Kompiuteriai sujungti į tinklą, yra internetinis ryšys. Gimnazija dalyvavo ŠMM ŠAC vykdomame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Biblioteka, informacinis centras aprūpinti įranga ir baldais. Bibliotekoje, informaciniame centre vyksta pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, susitikimai, konkursai, olimpiados.

Mokiniai gali ruošiasi namų darbus, projektus. Informaciniame centre įkurtas ugdymo karjerai centras.

Bibliotekos, informacinio centro funkcijos

Gimnazijos biblioteka, informacinis centras vykdo informacines ir edukacines funkcijas:

 • komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • gimnazijos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
 • ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sintetinti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
 • sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;

Bibliotekos, informacinio centro paslaugos

 • Knygų ir kitų dokumentų (išskyrus enciklopedijas, žodynus ir žinynus) išdavimas skaitytojams į namus.
 • Mokytojų ir mokinių informavimas apie naujus leidinius.
 • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas.
 • Mokytojų ir mokinių konsultavimas, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose.
 • Individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje.
 • Ugdymo karjerai paslaugų teikimas
 • Parodų rengimas.
 • Naudojimosi kompiuterine technika paslauga.
 • Informacijos paieška internete.
 • Naudojimosi audio-, video- aparatūra, Multimedia projektoriumi paslauga.
 • Mokama kopijavimo paslauga.
Ankstesnis straipsnisMokinių priėmimas
Sekantis straipsnisPagalbos teikimo aprašas