Covid 19

Informaciją apie COVID-19 rasite www.mokyklabecovid.lt

INFORMACIJA DĖL INFEKCIJŲ KONTROLĖS UŽTIKRINIMO

Atsižvelgiant į anoniminį Raseinių rajono savivaldybės administracijai telefonu išdėstytą skundą dėl infekcijų kontrolės užtikrinimo Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje ir išsakytus nuogąstavimus dėl  netinkamo teisės aktų taikymo, informuojame apie ugdymo įstaigos administracijos priimtus sprendimus ir jų atitiktį teisės aktams.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo V-1552 1.2.2. punkte nurodyta, kad vienos klasės, grupės arba srauto mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Tai reiškia, kad esant poreikiui, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei, grupei arba srautui priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyktų pas mokytoją. Atsižvelgiat į šiame teisės akte nurodytą išimtį, ugdymo įstaigos infrastruktūrą, srauto dydį ir kitus objektyvius kriterijus, kaip pavyzdžiui, specializuotų pamokų apimtis ir tokio pobūdžio ugdymui skirtų patalpų išsidėstymas, ugdymo procesas organizuojamas mokiniams judant į pagal ugdymo poreikius pritaikytas patalpas. Papildomai pažymime, kad srauto dydis vadovaujantis aukščiau paminėto operacijų vadovo sprendimo 1.2.1.3. papunkčiu, yra nustatytas Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-164 ir suderintas su mokyklos taryba.

Papildomai pažymime, kad pradinių klasių mokiniai, kuriems specializuotos ugdymo (si) patalpos nėra išskirtinai būtinos, vadovaujantis teisės aktais yra griežtai organizuojamos tik paskirtose patalpose bei atskirame pradiniam ugdymui skirtame ugdymo įstaigos korpuse, mokiniams pritaikytas atskiras įėjimas, paskirtas maitinimo laikas valgykloje.

Papildomai informuojame, kad ugdymo įstaigoje yra taikomos ir kitos infekcijų kontrolės priemonės: siekiant išvengti skirtingų klasių mokinių judėjimo krypčių sankirtų numatyti keturi skirtingi įėjimai bei išėjimai, mokiniai maitinami prie pažymėtų kiekvienai klasei stalų pagal nustatytą grafiką, didžiulis ugdymo įstaigos darbuotojų dėmesys skiriamas atsakingam mokinių kaukių dėvėjimui, kiekvienas kabinetas aprūpintas dezinfekcijos priemonėmis skirtomis paviršių ir rankų dezinfekcijai. Vadovaujantis tuo pačiu operacijų vadovo sprendimu, po kiekvienos pamokos, patalpos yra vėdinamos ir dezinfekuojamos – keičiantis klasei mokiniai dezinfekuojasi rankas, mokytojai užtikrina, kad kabinetai būtų išvėdinti, paviršiai dezinfekuoti. Savikontrolės metodu profilaktinio testavimo procedūrose dalyvauja net 93 proc. mokinių. Bet kokiu atveju, ypač šiuo metu norisi priminti, kad efektyviausios infekcijų kontrolės priemonės yra griežta rankų higiena, kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis ir ypač atsakingas šeimos narių būklės stebėjimas. Primename, kad ugdymo procese negali dalyvauti bet kokius užkrečiamųjų ligų požymius jaučiantis vaikai. Be kiekvieno bendruomenės nario indėlio ir asmeninės atsakomybės, ugdymo procesas yra neįmanomas. Kviečiame geranoriškai bendradarbiauti ir kylant bent kokiems su visuomenės sveikata susijusiems klausimams, tiesiogiai kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistę Giedrę Vaidotienę, kuri šiuo metu Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje teikia visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Šis asmuo informuos apie teisės aktų taikymą ir užkrečiamųjų ligų paplitimą bei valdymą mūsų mokykloje.

                                                             Direktorė                                                        Dalia Mačiulaitienė

 

Gimnazijos mokinių judėjimo srautų reguliavimas ir saugumo laikymasis

Vadovaujamasi Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V1-164 „Dėl didžiausio atskiriamo mokinių srauto ir testavimo būdo pakeitimo“.

 1. Privaloma:
 • Medicininės veido kaukės arba respiratoriai, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną gimnazijoje ir autobuse.
 • Darbuotojų testavimas, jei nepasiskiepyta pagal visą vakcinacijos schemą.
 • Pajutus simptomus likti namuose, registruotis testui karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant el. registracijos formą adresu: 1808.lt
 • Vėdinti ir dezinfekuoti patalpas.
 • Laikytis rankų dezinfekavimo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
 1. Rekomenduojame:
 • Matuotis temperatūrą.
 • Mokiniams bei mokytojams savanoriškai skiepytis, testuotis.
 • Esant galimybei ugdymą organizuoti lauke, ypač fizinio ugdymo pamokas.
 1. Srautų valdymas:
 • Gimnazijoje skiriami 2 srautai: 1–4 kl. mokinių ir 5–8, I–IV g kl. mokinių.
 • Mokiniai į gimnaziją patenka pro atskirus įėjimus:
  • 1–4 kl. mokiniai – pro pagrindines duris;
  • 5–8, I–IV g kl. mokiniai – pro vidinio kiemelio duris.
 • 1–4 kl. mokinių zona – pradinių klasių koridorius.
 • 5–8, I–IV g kl. mokiniai, laikydamiesi nustatytų saugumo reikalavimų, į pamokas eina pas dalykų mokytojus, po skambučio eina iš klasės į klasę, pamokos laukia prie klasės, be priežasties nevaikšto po gimnaziją.
 • Mokiniai maitinami prie pažymėtų kiekvienai klasei stalų pagal nustatytą grafiką.

 

Srautų reguliavimas nuo 2021 m. lapkričio 22 d. 

Pritarus gimnazijos tarybai (2021-11-17, protokolo Nr. 5) gimnazijoje keičiama:

* 5–8, I–IV g kl. mokinių srautų valdymo tvarka. Įvertinus rizikas ir naudą – kokybiškesnį ugdymą – grįžtama prie kabinetinės sistemos, t.y. mokiniai, laikydamiesi nustatytų saugumo reikalavimų, į pamokas eis pas dalykų mokytojus.

*nuo lapkričio 22 dienos mokinių testavimo tvarka – visi sutikimus pateikę 1–8, I–IV g kl. mokiniai bus testuojami savikontrolės testais (atsisakoma testavimo kaupiniais metodo).

Ankstesnis straipsnisMokiniai
Sekantis straipsnisObuolio draugai