Moderniųjų technologijų diegimas į ugdymo procesą

Pastaraisiais metais informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau daro įtaką ne tik mokymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. IKT skverbiasi į mokymo(si) aplinką kaip vienas iš svarbių jos elementų, leidžiančių didinti ugdymo efektyvumą, naudotis naujausiais ištekliais ugdymo procese. IKT padeda sukurti naują, informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovės praturtintą mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti  įvairių sričių  temas, taikyti aktyvius mokymo metodus, išryškinti ir lavinti individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti savarankiškai ir grupėje.

Džiaugiamės, kad tikslingai panaudodami projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas, galėjome atnaujinti turimą IKT bazę. Įsigijome 20 naujų planšetinių kompiuterių. Tai mums padėjo ir įgyvendinant nuotolinį mokymą. Ne visi mokiniai buvo apsirūpinę IKT priemonėmis namuose. Todėl šiuos kompiuterius galėjome skirti mokinių ugdymui namuose.

Sekantis straipsnisEdukacija Rumšiškėse