Profesinis informavimas ir konsultavimas

Tikslas – teikti paslaugas mokiniams renkantis tolimesnio mokymosi kelią, aktyviai planuojant ir kuriant savo profesinę karjerą.

Uždaviniai:

 1. Teikti pagalbą lankytojams, ieškant informacijos apie tolimesnį mokymąsi, norimą profesiją, nustatant gebėjimus bei polinkius testų pagalba.
 2. Konsultuoti mokytojus, mokinius, tėvus profesijos, mokymosi profilio pasirinkimo klausimais.
 3. Rinkti, kaupti ir sisteminti informacinę medžiagą, reikalingą profesiniam informavimui, karjeros planavimui.

Gimnazijos informaciniame centre (kabinetas Nr. 44) kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie respublikos profesinio mokymo centruose ir aukštosiose mokyklose įgyjamas specialybes, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.  

Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas gimnazijoje teikia:

 • psichologas,
 • klasių vadovai,
 • dalykų mokytojai. 

Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.
 • Ugdymo karjerai programa.

(visi šie dokumentai yra patalpinti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje, adresu: www.mukis.lt ).

Naudingos nuorodos internete:

 • Ugdymo karjerai informacinė sistema mokiniams, mokytojams ir tėvams: www.mukis.lt;
 • Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema (AIKOS) : www.aikos.smm.lt– išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje, studijų ir mokymo programos, švietimo institucijos, teisės aktai, profesinės kvalifikacijos ir kt.
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti: http://www.lamabpo.lt/– rasite informaciją apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas, studijų programų sąrašą, konkursinio balo skaičiuoklę ir kt.
 • Visos mokymo įstaigos ir mokymo programos. Profesijos ir jų aprašai. Konkursinio balo skaičiuoklė. Straipsniai, skelbimai būsimiems studentams. Online testai (testai pagal mokomuosius dalykus): http://www.studijos.lt;
 • Profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams skirtas portalas, kuriame rasite testų, filmų apie profesijas, leidinių:  www.euroguidance.lt;
 • Užimtumo tarnyba, kurioje pateikiama informacija apie situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes: https://www.ldb.lt;  
 • Smagūs filmukai apie karjeros planavimą (karjeros planavimo žingsniai 1/4, 2/4, 3/4, 4/4): 
 1. savęs pažinimas:  www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY&feature=player_embedded
 2. profesijos pasirinkimas:  www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk 
 3. mokymosi kelio pasirinkimas:  www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc 
 4. darbo paieška: www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE 
Ankstesnis straipsnisVaiko gerovės komisija
Sekantis straipsnisAbiturientams