Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA
Gimnazijos tarybos pirmininkė – Lina Radžienė
MOKINIAI MOKYTOJAI TĖVAI
Gustė Denepaitė I g kl. Jovita Radčenkienė Vytautė Laukšienė
Akvilė Paulauskaitė II g. kl.
Rasa Danauskienė
Lida Baltrušaitienė
Lizeta Karvelytė II g  kl.
Violeta Jaškauskienė
Laima Kulpinskienė
Monika Janušaitė III g kl.
Vaida Baltrušaitienė
Inga Kringelienė
Neringa Lušaitė IV g kl.
Virginija Bartkienė
Lina Radžienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Irena Griškienė
Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė
Milda Grinevičienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 4 klasės vadovė
Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė
Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė
Reda Mėlinienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 6 klasės vadovė
Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, III g  klasės vadovė

 

METODINĖ TARYBA
Metodinės tarybos pirmininkė – Elena Vaitkuvienė
Saulius Radčenko –menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, fizinio lavinimo mokytojas ekspertas
Virginija Bartkienė – rusų k. mokytoja metodininkė
Vilma Drungėlienė –IT,  tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos  mokytoja metodininkė
Elena Vaitkuvienė -  lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės   pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Rasa Danauskienė – užsienio kalbų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Virginija Ralienė –pradinių klasių  mokytoja metodininkė
Milda Grinevičienė - pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Vaida Baltrušaitienė – muzikos mokytoja metodininkė
Vytautas Andriuška – technologijų mokytojas metodininkas
Ineta Stankuvienė - istorijos mokytoja metodininkė
Irena Kliknienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja
Jovita Radčenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Marytė Karpienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Loreta Stulgienė – geografijos mokytoja metodininkė
Violeta Jaškauskienė – biologijos mokytoja metodininkė
Ankstesnis straipsnisAtributika
Sekantis straipsnisKontaktai