Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  1. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
  4. sporto klubų veikla, kodas 93.12;
  5. muziejų veikla, kodas 91.02;
  6. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.
Ankstesnis straipsnisDarbuotojai
Sekantis straipsnisNuostatai