Trečiaisiais projekto metais „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvauja daugiausia mokyklų

                                                                                  


   Viso 97 Lietuvos mokyklos 2013 – 2014 mokslo metais dalyvaus „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Trečiaisiais projekto įgyvendinimo metais „Kūrybinės partnerystės“ išsiplečia į tris kūrybiško mokymosi programas.

   Šiais mokslo metais prie „Kūrybinių partnerysčių“ prisijungia 45 ligi šiol projekte nedalyvavusios mokyklos. 26 jų pakviestos po birželį pasibaigusios nacionalinės atrankos, dar 19 mokyklų pakviesta iš rezervinio atrankos sąrašo.

   Vienas iš „Kūrybinių partnerysčių“ regiono partnerių yra Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Projektą  kuruoja regiono kuratorė Jurgita Verseckaitė.

   „Šiais mokslo metais, Kėdainių regionui yra priskirtos:  Kėdainių r. Šėtos gimnazija, Panevėžio r. Naujamiesčio vidurinė mokykla, Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla, Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinė mokykla, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla, Raseinių r. Nemakščių M. Mažvydo pagrindinė mokykla, Raseinių r. Šaltinio pagrindinė mokykla, Radviliškio r. Sidabravo vidurinė mokykla, Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio vidurinė mokykla. 

   Keletą iš išvardintų mokyklų, jau ne pirmus metus dalyvaujančios mokyklos projekte. Tad, malonu pasidžiaugti, kad mokyklos nebijo naujovių ir kiek įmanydamos stengiasi atrasti aukso viduriuką tarp kūrybiškumo ir ugdymo proceso“, - sakė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Kėdainių regiono kuratorė Jurgita Verseckaitė.

   Pirmus metus projekte dalyvaujančios mokyklos, „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje tyrinės savo mokymosi aplinką, ieškos, kaip mokinius sudominti ir paskatinti mokytis, bendradarbiauti, imtis atsakomybės ir iniciatyvos. Integruotos, kūrybiškos pamokos drauge su kūrėjais vyks nedidelėse moksleivių grupėse ar klasėse.

   Antrus ir trečius metus tęsiančios kūrybiško mokymosi projektus mokyklos šiemet dalyvauja dviejose programose – „Pokyčių mokyklų“, kuri vienija apie šimtą moksleivių bei mokytojų ir naujojoje – „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ (TM3) programoje, apimančioje vieną klasę ar grupę moksleivių. Abiems šioms programoms būdinga tai, kad projekto metu mokyklos pritaiko „Kūrybinių partnerysčių“ sukurtą ir įdiegtą įsivertinimo metodiką – Kūrybinės mokyklos raidos modelį bei įsteigia mokytojų klubus. 

   „Mokytojų klubo idėja kilo iš poreikio paskatinti mokytojus aktyviau įsitraukti į „Kūrybinių partnerysčių“ projektą, padrąsinti juos taikyti kūrybiško mokymosi metodus kasdieniame savo darbe, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, padėti vieni kitiems įveikti iškylančius iššūkius ir diegti atvirumo bei refleksijos kultūrą mokykloje. Tikimės, kad tokie kūrybiškų mokytojų klubai išliks ir užtikrins kūrybiško mokymosi tvarumą“, – sakė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Mokyklų grupės vadovė Živilė Kubilienė.

   Pasak pašnekovės, naujojoje „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ programoje šiais mokslo metais dalyvauja 15 mokyklų, o „Pokyčių mokyklų“ programoje projektinę veiklą tęsia 37 mokymosi įstaigos.

   Visas 2013 – 2014 mokslo metais „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvaujančių mokyklų sąrašas skelbiamas projekto svetainėje internete www.kurybinespartnerystes.lt

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla
Regiono kuratorė Jurgita Verseckaitė


Apie „Kūrybines partnerystes“

„Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. 2011–2014 metais programoje dalyvaus daugiau kaip 4000 mokinių iš 100 Lietuvos mokyklų. Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

 

Rugsėjo 2 dieną mokykloje nuskambėjo Rugsėjo 1-osios skambutis

   
   Rugsėjo 2 dieną  mokykloje nuskambėjo Rugsėjo 1-osios skambutis. Nors nuo ankstyvo ryto pliaupė lietus,  susirinko gausus būrys mokinių, jų tėvelių, mokytojų, svečių. Visi šiltai pasitiko pirmokėlius ir dvyliktokus. Pirmokėlių nuotaikos buvo pakilios. Jie į mokyklą ėjo pirmą kartą.


   
   Jauniesiems mokinukams čia buvo daug nematytų veidų. Pirmokėliai džiaugėsi nauja aplinka.  Liūdniausia buvo mums,  dvyliktokams,  nes tai  jau paskutiniai  metai  šioje mokykloje. 

 

   Šventės pradžioje, skambant valstybiniam himnui,  geriausi mokyklos mokiniai iškėlė valstybinę vėliavą. Mokyklos direktorė Irena Jankevičienė pasveikino visus susirinkusius su švente, pasidžiaugė sėkmėmis, palinkėjo gerų mokslo metų.   Į šventę atvykę svečiai, rajono tarybos narė Aldona Ona Radčenko bei Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis linkėjo visokeriopos sėkmės mokiniams, mokytojams, tėveliams Skambėjo dainos, eilės, o stilizuoti personažai „ darbštuolė bitutė“ ir „ nerūpestingas žiogelis“ mokiniams dar kartą priminė apie mokymosi ir atsakomybės svarbą. Šventės pabaigoje visi sugiedojome mokyklos himną, o nuaidėjęs skambutis paskelbė naujų darbų pradžią.
 

 Su naujais mokslo metais!
                                                      12 klasės mokinė Viktorija Mejerytė

Papildoma informacija